Nyhet

Slutförhandlat om dygnsvilan – ”pågår upprorstillstånd”

Arbetsgivare och fack har kommit överens om dygnsvilan: samhällsviktig verksamhet ska kunna söka dispens för att få jobba dygnspass.

Men överenskommelsen faller inte i god jord hos räddningstjänsterna.

- Det pågår ett upprorstillstånd, säger brandmannen Marcus Aronsson.

Först var reaktionerna bland räddningstjänstpersonalen hoppfulla, när det i slutet av förra veckan meddelades att arbetsgivare och fack kommit överens. Det beskriver brandmannen Marcus Aronsson, som bland annat är engagerad i initiativet Skydda räddningstjänstens arbetstider.

- Det första dygnet utbrast folk ”vi kan få dispens att jobba dygn”. Men när alla hunnit läsa på ordentligt började det bubbla och fräsa i alla grupper jag är med i.

Han beskriver stämningen som ett upprorstillstånd, vilket bland annat resulterat i att det onsdagen 10 maj arrangeras en manifestation för schemafrihet i Stockholm. Räddningstjänst, ambulanspersonal, personliga assistenter och vårdpersonal gör gemensamt en marsch från Norrmalmstorg till Kommunals kontor för att protestera mot avtalet.

Bakgrunden är alltså att arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona kommit överens med fackförbunden om den omdebatterade dygnsvilan. Men istället för att tillåta 24 timmars arbetspass följt av reglerad kompensationsvila såsom räddningstjänstpersonalen hoppats på, kvarstår det som beslutades i höstas, nämligen att de skärpta reglerna för dygnsvila träder i kraft. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Dock har parterna träffat en tilläggsöverenskommelse som ger möjlighet till undantag: vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, däribland räddningstjänsten, kan ansöka om dispens från de skärpta reglerna, ett år i taget. På så vis kan medarbetare fortsatt arbeta upp till 24 timmar per dygn. Däremot kan dispens bara ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna prövats och det inte finns några andra alternativ.

- Man har skrivit in ett undantagsförfarande, där man kanske – på nåder – får ett undantag om man har provat alla andra möjligheter innan. Det låter som det är omöjligt att få dispens för 24-timmarspass. Vi är tillbaka där vi var innan, säger Marcus Aronsson.

- Vi kan ju naturligtvis ha fel, de kanske släpper igenom alla dispenser som räddningstjänsterna söker, men varför då ha ett dispensförfarande och inte bara skriva in det i huvudöverenskommelsen?

Hans chef Jill Jingbrant, förbundsdirektör i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, håller med om att möjligheterna till dygnspass ser små ut.

- Som jag uppfattar det ska dispens endast användas enligt avtalet som en kortsiktig lösning om det är absolut nödvändigt. Jag kan tänka mig att det kan beviljas under kortare perioder, till exempel under somrarna. Att personalplanera med kortsiktiga lösningar gör det svårt i ett långsiktigt helhetsperspektiv, inte minst för personal som är långpendlare, vilka vi har flera hos oss. De kanske måste välja bort Särf som arbetsgivare, vilket kan innebära kompetensförluster.

Kommunals förbundsombudsman Lena Byström säger de inte såg något generellt behov av 24 timmar när de förhandlade huvudöverenskommelsen, men att när parterna senare började förhandla bilagorna såg ett behov av att förhandla fram möjligheter till 24-timmarspass. Huruvida det kommer bli svårt att få dispensen beviljad kan hon inte svara på.

- Det här börjar gälla i februari. Om ett år kommer vi se vad det får för effekter. Jag kan inte säga i dag hur det kommer att se ut, säger hon.

I ett mejl till Tjugofyra7 skriver Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, att dispensförfarande är restriktivt.

- Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i det vanliga kollektivavtalet och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov.

På Kommunal centralt hälsar man att räddningstjänsterna ska begära förhandling lokalt och ta fram en eventuell plan för dispensansökan.

Marcus Aronsson säger att det känns som en sten lyfts från hans bröst i och med det.

- Det finns alltså hopp om att kunna arbeta kvar i en fungerande räddningstjänst.