Reportage

Tillåt känslor i krishanteringen

Tryck inte undan känslorna, de är en viktig kraft när krisen ska hanteras. Ibland behövs mer än rationellt tänkande tydliga riktlinjer och strukturer för att ta bra beslut.

När krisen är ett faktum är det bra att ha förberedda rutiner, lathundar, kunskapsbanker och tidigare erfarenhet
Men kan man lämna en uppgjord plan och gå på magkänsla? Det var frågan som diskuterades på ett seminarie om beslut i samband med kriser.
Diskussionen kom att handla om känslor, och att inte vara rädda att låta dem spela en viktig roll.

- Känslor är också en kraft. En kontrollerad ilska ska inte underskattas. Men att vara lyhörd och kontrollera sina känslor är ett tuffare jobba än att stänga av dem, sade Ann Enander, forskare på Försvarshögskolan.
Och att känslor spelar en viktig roll tycktes alla överens om.

Per Brännström, vd på Svenska släckmedelscentralen (SMC), berättade om en hemsk olycka under sin tid som säkerhetsansvarig på ett pappersbruk. En tydlig organisation, beredskapsplan och andra rutiner var viktig grund att stå på under krisen.
- Men utöver det behövs också en frihet. När jag var yngre tyckte jag inte att känslor var så viktigt. Nu inser jag att det styr mycket av hur vi beter oss. Och underskatta aldrig betydelsen av medmänsklig kontakt, sade Brännström.

Olof Ekman, MSB, konstaterade att det inte finns något antingen eller, att det behövs både magkänsla och långsiktigt analyssätt.
- Det är viktigt att lära känna sig själv, veta hur man agerar under stress. Ju bättre självkännedom, desto lättare att hantera den svåra situationen, sade han.

Ann Enander ställde frågan om hur mycket det pratas om känslor under övningar. Hon fick svar från läktaren av Rolf Olsson, tidigare chef på MSBs övningsenhet:
- Vi har inte haft med känslor, men det behöver vi ha i framtiden.

Urban Wahlberg, Flygvapnet, fyllde på:
- Känslor är oerhört viktigt. Dels för egen del, dels för att fatta rätt beslut. Det har vi i flygvapnet förstått på senare år. Tidigare har vi väl inte varit kända för att jobba mycket med känslor.

Men om den bakomliggande strukturen inte fungerar kan känslorna också ställa till det, konstaterade Ann Enander.
- Skaver det i organisationen redan innan, då blir det nog inte lättare i kris när känslorna rör om.

Vem har rätt personlighet för att ta beslut i kris, är vissa mer lämpade?  Ann Enander frågade retoriskt och svarade själv:
- Personligheten kan vi inte göra så mycket åt, men vi kan rusta oss. Det handlar om trygghet och tillit till andra, ha fysisk och psykisk balans, kunskap och erfarenhet, självkännedom. Och om att öva. Det är mycket vi kan göra i stället för att jaga rätt personlighet.