Nyhet

Miljardkostnad för brand i dammsugare

Branden var inte omfattande, men den kostar mer än en miljard.

- Stillestånd innebär att vi tappar intäkter på fem miljoner kronor om dagen, säger Tommy Magnusson på Ringhals.

Ringhals 2 har stått stilla sedan branden i början av maj, bara det innebär runt 1 miljard kronor. Saneringsarbetet, där 600 personer var involverade, beräknas kosta 150 miljoner kronor.

Allt för en brand i en vattendammsugare.

Det var vid en täthetsprovning av reaktorinneslutningen som operatörer noterade att temperaturen i inneslutningen steg några grader under en kort tid, för att sedan sjunka igen. Observationer med kameror och luftprover gav besked att det brunnit någonstans.

Men att ta hand om en brand i en kärnkraftsanläggning är inte bara att kliva in med en brandsläckare.

- Byggnaden stod under övertryck på 3,16 bar, det tog sex timmar att släppa ut trycket, säger Magnusson.

Eftersom man inte visste vad som brunnit togs beslut att filtrera luften i byggnaden, som är 35 meter bred och 60 meter hög, innan den släpptes ut. Efter fyra dagar kunde personal gå in i lokalen.

Det konstaterades att det brunnit i en vattendammsugare, orsaken är dock inte klarlagd.

Ringhals 2 var vid brandtillfället ur drift för revision. Avsikten var att reaktorn skulle startats 24 maj. Men reaktorn är fortfarande ur drift. 375 olika komponenter har gåtts igenom på grund av branden.