Reportage

Beslut om nya Rakel behövs nu, anser Eliasson

Dan Eliasson var tydlig i sitt budskap till regeringen under Rakeldagen.

– Många har förväntningar på utvecklingen av nästa generations Rakel. Det kräver politiska beslut, och de besluten måste i princip fattas här och nu, sade han.

MSBs generaldirektör lyfte några olika perspektiv på behovet av säker och robust kommunikation, bland annat klimatförändringar som oftare ger extremväder och gör oss sårbara.

– Det här måste vi möta. Vi måste bygga robustare, ha redundans. Ett av de första uppdragen för en ny regering är att prata om finansiering, en del rättsliga frågeställningar och inriktningar så att vi kan komma in i en ny finansiell, rättslig och infrastrukturell miljö när vi utvecklar nya generationens Rakel. För det ska vi göra, sade Dan Eliasson.

Det faktum att 800 personer kom till Rakeldagen ansåg Eliasson var ett besked om att det finns stora behov.

– Det skickar en otroligt viktig signal till regeringen och regeringskansliet. Hur många är här från regeringskansliet? Finns det några händer? Det var dåligt.

I avvaktan på beslut kommer MSB fortsätta att förvalta och utveckla inom existerande strukturer, försäkrade Eliasson.

– Vi ska försöka se till att vi har öron stora som lövbiffar för att lyssna av vad ni användare vill ha och försöka omsätta det till verksamhet och tjänster som ni kan dra nytta av i ert arbete.

Han poängterade också vikten av att alla tillsammans vårdar systemet, att kraften i det gemensamma systemet är otroligt viktig och aldrig ska släppas.

Förutom utvecklingen, med bland annat möjlighet att skicka bilder och filmer via Rakel, ansåg Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel på MSB, att metodiken är en mycket viktig fråga.

– Tekniken i Rakel är ganska enkel. Där vi kan visa vår förmåga är hur vi använder den och hur vi samverkar. Det lär vi oss genom övningar, men också genom händelser. Då prövas vi i vår förmåga.

Under skogsbränderna tickade Rakel på bra, framhöll Minna Nyman. Men hon är också medveten om att en del upplevde att de inte kunde använda kommunikationssystemet som de behövde.

– Det har med täckning att göra. När vi byggde Rakel var uppgiften att bygga där människor lever och rör sig. Vi täcker 99 procent av befolkningen och 95 procent av geografiska ytan. Sommarens bränder pågick i huvudsak i områden där vi inte har samma täckning som i större delen av landet.

Befinner man sig i ett område där täckningen av olika skäl inte är optimal, om inte handburen kommunikation fungerar lika bra som i andra områden, då handlar det om att ha kännedom om alternativ.

– Hur man ändå kan skapa kommunikationsmöjlighet, den kunskapen är viktig att ha. Superviktig i skarpa lägen. Det kunde vi se under terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, vi såg det även i sommar. Vi måste använda Rakel på rätt sätt, men också använda metodiken om förutsättningarna är kärva. Det är a och o.

Därför är det viktigt för MSB att jobba med metodutveckling. Det kan vara genom nationella riktlinjer om talgrupper och utbildning.

– Vi kommer bland annat titta på hur vi kan stärka sambandsledarna i deras arbete, för de har en alldeles avgörande roll vid händelser.

Minna Nyman uppmanade de som jobbat i områden där permanent täckning behövs, att prata med respektive länsstyrelser

– Jag skulle bli glad om ni som är räddningsledare gör en inventering av kritiska platser i ert län och informerar länsstyrelsen. Länsstyrelserna har ansvar att anmäla täckningsbehov till MSB. Vi prioriterar bland anmälda behov och bygger förstärkning.

LÄS MER

Nya mobila basstationer förstärker nätet

Mobila tjänster i Rakel till sommaren?

Bättre kunskap om funktioner ger effektivare Rakel

Lösningar för att förstärka kapaciteten i Rakel