Reportage

Ljudmeddelande effektivt vid utrymning

Ljudmeddelanden är effektiva för att folk att hitta rätt väg ut. Det visar erfarenheter från ett stort utrymningsförsök i Stockholms tunnelbana.

Mellan midnatt och fyra på morgonen en natt i oktober deltog 134 personer (18-76 år) i ett utrymningsförsök i Stockholms tunnelbana. Tåget stannade i en tunnel mellan Rinkeby och Tensta.

– Passagerarna var ganska hårt packade i tågen, det var som under rusningstid, säger Daniel Nilsson, lektor vid Lunds tekniska högskola och en av forskarna som medverkade vid försöket.

Försöket var en del av Metro-projektet där nio organisationer deltagit.
Analys av resultaten pågår, det handlar bland gånghastigheter för att utrymma och om de motsvarar de tider som används vid beräkningar av utrymning.
– Syftet är framförallt att validera tidigare försök, men även att ta fram data till brandingenjörer och andra som utformar system i tunnlar. Metro-projektet har bidragit till att öka datamängden så att man kan dimensionera säkrare i framtiden.

Det man direkt kan konstatera är att nivån på 140 centimeter från tågets tröskel ner till marken blir väldigt hög för många.
– Yngre personer hoppade. Men andra hade större problem och stegar plockades fram. Har man nedsatt rörlighet i någon form så kan det knappast vara högre än 70 centimeter om folk ska ta sig ut utan problem. Det har vi sett tidigare försök där personer med funktionsnedsättningar medverkat.

Skyltar är normal vägledning vid utrymning. Det har konstaterats i tidigare försök att det vid rökutveckling är få som ser dem. Och även utan rök, men där situationen är stressfylld, gör de ibland liten nytta.
Under försöket testades ett ljudsystem med högtalare placerade vid utrymningsvägarna. Först ljöd en siren som påkallade uppmärksamhet, därefter vägledde en röst till utgången.

– Alla gick till utrymningsvägen, ingen fortsatte hela vägen till närmaste station. Vi har tidigare även undersökt andra system, exempelvis blinkande lampor vid utrymningsvägarna. Vissa av systemen fungerar, men vi har också sett att utformningar kan misstolkas.
–Exempelvis har vi testat en utformning som rekommenderas för tunnlar, men den uppfattades som ett tåg som kom emot försökspersonerna. Forskningen visar att det som ser bra ut vid ritbordet måste testas i en realistisk miljö för att garantera att det ska fungera i verkligheten.

Lunds tekniska högskola har tidigare gjort delförsök i eget labb och i en arbetstunnel till Södra länken utanför Stockholm. Försöket under natten var ett sätt att se om resultaten från de mindre försöken var tillförlitliga.
En av de mer avancerade testerna i hela projektet var storskaliga brand- och explosionstester i en tunnel nära Arvika. Ett helt tunnelbanetåg sattes i brand och högsta taktemperatur som uppmättes var 1 118 grader.