Nyhet

Frågan om dygnsarbete uppe i riksdagen

Riksdagsledamoten Ann-Sofie Lifvenhage (M) vill se ett arbetstidsdirektiv som möjliggör dygnsarbete.

”En lagstiftning som fördyrar, försvårar och skapar osunda förflyttningar är inget annat än dumt”, skriver hon i en motion.

Ann-Sofie Lifvenhage säger till Tjugofyra7 att möjligheten till dygnspass är en ryggradsfråga för henne.
– Om brandkåren inte rycker ut när det brinner, om ambulansen inte kommer när någon behöver hjälp, om det inte finns människor som väljer att arbeta inom personlig assistans så står vi andra oss slätt. Då gäller det att hitta sätt som gör arbetsvillkoren rimliga.

I motionen skriver hon bland annat att Sverige hamnat i ”en ohållbar situation på grund av en lagstiftning på EU-nivå. Dock ser vi hur andra länder i Europa, vilka lever under samma regelverk, lyckats implementera utan ’överimplementering’ och genom undantag för vissa grupper kunnat behålla personal”.

Riksdagsledamoten står fast vid att hon tycker Sverige
överimplementerat regelverket och säger att det är typiskt svenskt att vilja göra rätt och vara bäst i klassen.
– Arbetsmarknadens parter har säkert gjort så gott de har kunnat. De känner nog att det hänger som ett ok över dom, att ”gör vi inte på det här sättet får vi böter eller så kommer någon och klankar ner på oss”. Men om lösningen innebär att vi får högre kostnader, färre som vill arbeta, färre som vill utbilda sig och välja de här yrkena, då är det någonting som har blivit galet.

Ministern för civilt försvar har varit tydlig med att regeringen inte recenserar kollektivavtal. Ann-Sofie Lifvenhage förtydligar att även hon anser att den svenska modellen är någonting att värna om och att man i den bästa av världar alltid ska kunna lita på att arbetsmarknadens parter gör sitt yttersta för att hitta de främsta lösningarna.

– Men just nu tycker jag inte att resultatet av överenskommelsen är bra nog. Politik går ut på att skapa förutsättningar för ett bra liv, så om vi har ett EU-direktiv som inte gör det, då tycker jag att vi bör kämpa för en förändring. Det är en allvarsam situation när bestämmelser som i största välmening ska skydda människor gör exakt raka motsatsen. Jag hade aldrig engagerat mig i detta om det bara handlade om lite gnäll.

Ann-Sofie Lifvenhage anser att det går att återinföra dygnspassen utan att det strider mot gällande lagstiftning.

Hon hänvisar till forskning från Försvarsmaktens forskningscentrum i Kanada, som styrker att det inte är arbetspassets längd som är det viktiga, utan möjligheten till återhämtning i anslutning till arbetspassets slut.
– Återinför dygnspass och titta istället på vad som verkligen gör skillnad i återhämtningen. Enligt den kanadensiska studien är man 100 procent återhämtad 72 timmar efter avslutat dygnspass.

Nästa steg är att motionen bereds i arbetsmarknadsutskottet den 3 mars, innan den skickas vidare till kammaren där den bereds av riksdagen. Om riksdagen ställer sig bakom motionen kommer detta sedan tillkännages för regeringen.

Ann-Sofie Lifvenhage hoppas dock att dygnsarbete då redan kommer vara tillåtet igen för bland annat brandmän och personliga assistenter.
– Politiken förlitar sig på att vi har en svensk modell som vi alla har helgat, arbetsmarknadens parter kan inte skjuta ifrån sig det ansvaret. Min förhoppning är att de släpper prestigen och ändrar sig.

Även Eric Palmqvist (SD) har lämnat in ett förslag om att Sverige ska verka för ett nationellt och permanent undantag från EU:s arbetstidsdirektiv.

”Accepterar inte att det går ut över familjen”

MSB: ”Viktigt att hitta lösningar”