Nyhet

Systematisk uppskalning viktigast

– Den absolut viktigaste erfarenheten är att vi måste bygga ett system för uppskalning av insatser. En systematisk uppskalning är absolut nummer ett.

Det säger Åke Jacobsson, som leder länsstyrelsens särskilda krishanteringsorganisation efter den skogsbranden.

Han understryker att den kommunala räddningstjänsten genomför ungefär 90 000 insatser per år och de allra flesta sköts utomordentligt bra, räddningstjänsten har ett oerhört högt förtroende ute i samhället, men så inträffar några enstaka händelser som man har svårt att hantera.

– Då menar jag att vi ska komplettera med systematisk uppskalning. När vissa kriterier är uppfyllda ska man kunna trycka på en knapp, nu kör vi förstärkningssteg nummer ett ur ledningssynpunkt. Då ska det finnas på förhand bestämda resurser som kommer och hjälper till. En systematisk uppskalning som vi alla är överens om att det är så här vi ska arbeta.

I första hand kan det göras på regional nivå för det är sällan det blir en nationell händelse.

– Länsstyrelserna måste upp på banan på ett helt annat sätt tillsammans med kommunerna i regionen och se till att man skapar den här systematiska uppskalningen. Det som länsstyrelsen har idag med presumtiva räddningsledare är bra men behöver utvecklas till att man kanske har presumtiva räddningsledare med färdiga staber som kan åka ut och hjälpa till. Och att man inte bara tänker räddningstjänst utan att det behövs information och kommunikationsfolk, att man ser på samhällets totala resurser.

I våra grannländer än man på väg mot sammanslagningar till större räddningstjänster, något Åke Jacobsson anser är nödvändigt även i Sverige.

– Min generella erfarenhet från min tid i Göteborg är att vi måste ha större räddningstjänster där det finns analyskapacitet, där det finns en professionalitet utifrån att värdera och bedöma risker kontinuerligt och då måste man ha en större organisation. Det går inte att sitta ensam på en brandstation och en man ute i skogen och lösa detta.

Läs mer

Förstod inte hur stor branden var

Helikopterbranschen vill diskutera rutiner

Efterlyser operativt krisberedskapsanslag