Nyhet

Ministern sände tydligt budskap till parterna

I samband med 112-dagen i februari sände ministern för civilt försvar ett tydligt budskap till arbetsmarknadens parter.

– Ett avtal som inte möter det krav som det nya och allvarliga omvärldsläget innebär, riskerar äventyra också Sveriges säkerhet.

Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, har varit noga med att regeringen inte recenserar kollektivavtal.

Men på årets 112-dag, där temat var ”Samverkan i orostid – hur möter vi ett Sverige i förändring?”, gjorde han en tydlig markering när han valde att säga några ord om de nya reglerna i kollektivavtalen för dygnsvila.

Bland annat sa ministern att han förstår den oro som finns på flera håll i landet, och att behovet av en välfungerande räddningstjänst är ofrånkomligt – vilket även gäller genomförandet av utbildningar och övningar som krävs för att kunna upprätthålla förmågan.
Vidare sa han att risken för kompetensbrist på lokal nivå därför är minst sagt oroväckande.

Carl-Oskar Bohlin fortsatte med att lyfta fram den svenska modellen, men la till att modellen också ställer höga anspråk på parterna, genom att gemensamt ta ansvar för att nödvändig verksamhet ska fungera i hela hotskalan.
– Ett avtal som inte möter det krav som det nya och allvarliga omvärldsläget innebär, riskerar äventyra också Sveriges säkerhet. Därför förutsätter jag att parterna i ljuset utav detta nu när de nya avtalen trätt i kraft också utvärderar avtalen.

Avslutningsvis sa ministern att Sverige bör vara ett land som vidtar de förberedelser som krävs för att möta ett värre och svårare scenario och omvärldsläge.

– Tror majoriteten får dispens

Ja till dygn på sommaren