Reportage

Erfarenheter ska tas tillvara effektivare

Erfarenheter är viktiga. MSBs enhet för insatser jobbar aktivt för att effektivare ta vara på dem.

BUNJ, SYDSUDAN
– De erfarenheter vi stöter på kan vara på olika nivåer. Det kan likaväl handla om detaljer som organisatoriska frågor, säger Ronak Bozorgi som arbetar med erfarenhetsåterföring och kvalitetsutveckling på MSB.

Synpunkter från insatser hamnar hos Ronak Bozorgi. Hon ordnar formerna för erfarenhetsåterföringen, det kan vara rutiner, syfte och verktyg.

– Vi arbetar med erfarenheter på olika sätt, bland annat finns det en erfarenhetsbank där alla åsikter samlas in från såväl insatspersonal som projektledare  och övriga handläggare på hemmaplan. Åsikterna kan sedan förmedlas vidare in i vår planering av aktiviteter. Vi har även interna seminarier där vi lär av varandra.

Några exempel på erfarenheter som åtgärdats?

– Insatspersonalen ville ha mer information om säkerheten i aktuellt land innan avfärd. Numera ger våra säkerhetsrådgivare information på träffar före insatsen.

– Det efterlystes också praktiska exempel på hur man kan arbeta med genusfrågor, vilket var en av orsakerna till att en handbok skapades med just praktiska exempel.

Ronak Bozorgi jobbade med genusfrågor tidigare och anser att MSB i internationella insatser är relativt bra på att beakta både genus- och mångfaldsperspektiv.

– Jag tycker man i lägret i Sydsudan haft ett bra perspektiv i uppbyggnaden av lägret, exempelvis med separerade hygienutrymmen, och jag tror nog FN märkt att vi jobbar med det. Men det finns förstås många fler steg att ta.

Det är inte bara viktigt att få in erfarenheter, Ronak Bozorgi konstaterar också att det är viktigt att återkoppla utfallet av dem, något MSB kan bli bättre på.
– Vi kan nog bli bättre på att kommunicera tillbaka till vår insatspersonal. Om vi åtgärdat en synpunkt, eller valt att inte göra det, då bör vi också berätta det.

Relaterat

 Ett liv på minimum av resurser

"En läkare dog av malaria"

FN vill ha fler basläger