Reportage

Beredskapsbuss ersätter skyddsrum

Skyddsrummet har ersatts av en buss. Sveriges Televisions medieberedskap har moderniserats.

– Vi kan sända även om Kaknästornet slås ut, säger SVTs beredskapschef Niklas Krantz.

Beredskapsbuss.jpg

Rummet som kan bli hjärtat i SVTs sändningar vid en kris. Beredskapsbussen är i princip självförsörjande. Beredskapschef Niklas Krantz, längst till höger.

STOCKHOLM
 Vid en kris är allmänhetens möjlighet att få information viktig. SVTs garant har varit ett skyddsrum i TV-husets källare på Gärdet i Stockholm. – Byggdes på den tiden sovjetiskt bombflyg ansågs som största hotet, konstaterar Krantz.

Hoten anses i dag av annan karaktär och skyddsrummet har ersatts av en ambulerande beredskapsbuss. Bussen är stationerad i Norrköping och ska inom ett dygn kunna användas varsomhelst i landet.

– Men den är inte bara för krissituationer. Bussen ska användas i daglig drift. Vi ska ha rutin på att använda den när krisen inträffar.

Beredskapsbussen togs i drift förra sommaren. Den har bland annat använts i samband med folkpartimässan och vid inspelning av en gudstjänst. Fyra anställda med multikompetenser bemannar beredskapsbussen och de har även en beredskapsfunktion.

– De som bokar bussen för att filma ett evenemang ska vara medvetna om att den i ett krisläge kan ryckas från dem.

Beredskapsbussen är en mindre, smidig enhet, ungefär en tredjedel så stor som de så kallade OB-bussarna (outside broadcasting). Den består framförallt av ett nyhetskontrollrum med den moderna teknik som krävs för att producera och sända nyhetsprogram. Ett dieselaggregat gör enheten självförsörjande på ström.

– Vi kan vara varsomhelst med bussen, sända direkt från riksdagshuset eller från något av våra elva distrikt. Vi har ökat medieberedskapen med några hundra procent. Jag är stolt över bussen, säger Niklas Krantz.

TV-husen i Göteborg och Malmö är reservstäder för kanal 1 och 2 om Stockholm skulle bli utslaget. Bussen i det fallet ytterligare en reserv.

Men om Teracoms nät slås ut, slås då även bussens sändningsmöjligheter ut?

– Skulle det ske får man ringa in ett fordon som kan hjälpa oss att sända via ett annat nät. Public service får inte släckas.

SVTs skyddsrum behövde aldrig användas. Beredskapsbussen är byggd för andra krissituationer, andra hot. – Eldsvåda eller något annat som orsakar utrymning är det vi ser som främsta hotet mot att kunna sända från TV-huset.

Vid mer osannolika hot som sabotage, giftgasmoln eller explosionsrisk i närområdet kan bussen också bli en lösning.

De stora riskerna anses finnas i Stockholm. Men översvämningar och stormar kan slå ut verksamhet regionalt, och även då kan bussen vara en lösning.

– Om stormen Gudrun hade slagit ut Växjö, vilket inte var så långt undan, skulle bussen ha behövts för att säkra sändningar från Kronoberg.