Reportage

Mobila tjänster i Rakel till sommaren?

Målet är att Rakel till sommaren ska kunna erbjuda mobila datatjänster. Det föreslås ske genom att ansluta till Trafikverkets kommunikationslösning.

Trafikverket har omfattande digitala kommunikationsbehov för trafik på vägar, järnvägar och till sjöss.

I dag finns cirka 10 000 uppkopplade enheter, mobila eller med fast nät, och en kraftig ökning väntas de närmast tio åren. Det handlar om allt från fartkameror till funktioner för att transportsystemen ska fungera.

– Vi bygger en plattform för att hantera tillväxten av mobilt uppkopplad utrustning. Det ska vara lätt för användarna men också robust och säkert. Teknik i framkant kan hjälpa och förbättra samverkan mellan samhällsviktiga aktörer, säger Stig Ekestorm, Trafikverket.

Plattformen byggs i grunden för myndighetens egna behov för att ha långsiktighet i samhällsbyggandet, men lösningen kan expandera för fler användare och kompletteras med nya funktioner. Det är där kommer Rakel in.

I somras undertecknade Trafikverket och MSB en avsiktsförklaring där Trafikverket bland annat åtar sig att verka för en säker och robust kommunikationslösning till aktörerna inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

– Vi ska fastställa om Trafikverkets lösning kan användas. Användarna har åtta krav som det inte ruckas på. Ett är att det ska vara statligt kontrollerat, och det uppfyller vi, säger Evert Enblom, MSB.

Det finns inget beslut om när nuvarande Rakel ska ersättas. Som det ser ut i dag kommer Rakel fortsätta förvaltas och utvecklas parallellt med en ny kommunikationslösning.

– Om vi inte gör något nu kanske vi snart har 200 olika system. Det är samma problem som med det analoga nätet före Rakel, fast nu på mobila bredbandssidan, säger Enblom.

Trafikverkets lösning kallas MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Tekniken innebär att man skapar en mobiloperatör utan ett eget radionät och gör det möjligt att överföra data via kommersiella nät. Avtal är tecknade med två mobiloperatörer.

LÄS MER

Beslut om nya Rakel behövs nu, anser Eliasson

Nya mobila basstationer förstärker nätet

Bättre kunskap om funktioner ger effektivare Rakel

Lösningar för att förstärka kapaciteten i Rakel