Insändare

Hur hänger testerna med när riskbild förändras?

Angående fråga som lyfts under rubriken ”Räddningstjänster fystestar över föreskrivna krav” i förra numret, så vill jag peka på vad AFS 2007:7 säger i 4 §, och att vi vet att insatsområdet för respektive räddningstjänst skiljer sig i stora delar.

Som vanligt är lagstiftningen ”lågvattenmärket” och kraven kan ju naturligtvis variera utifrån det, vilket de ska göra och så kommer det att fortsätta vara. Sverige är avlångt och befolkat och bebyggt på olika vis.

Det görs förmågeutredningar för att få en uppfattning om vad man kan uträtta inom sitt insatsområde och om det svarar mot de krav lagstiftningen ställer.

Om det nu skiljer sig mellan olika räddningstjänster i hur man har utformat sina tester så finns det en grund för det.

Den här frågan har varit med under en lång tid och varje räddningstjänst är en fristående juridisk organisation med självbestämmande.

Frågan är hur man inventerar risker i kombination med kompetensnivån i räddningstjänsten som ska matcha lagstiftningen och även hur tjänstgöringsintygen ser ut efter AFS 2019:3 – medicinska kontroller i arbetslivet.

I och med att arbetsuppgifterna är generella, så behöver individen ha en fysisk förmåga för alla de uppgifter som finns och förväntas lösas.

Företagshälsovården ska ha en god kännedom om vilka krav som ställs inom den aktuella räddningstjänsten för att kunna göra bedömningar, vilket också kopplas till de lokala fystesterna.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. I och med det finns det ett ansvar via arbetsmiljölagen att ingen ska skadas i arbetet. Det är tydligt uttalat.

Kopplingen till prestation och tester sitter ihop och är legitimt för varje organisation, men ska utformas tillsammans med skyddsorganisationen.
Att det finns arbetsbanor och tester för verktygshantering är ett exempel på att mäta förmåga.

Det finns ett mycket viktigt styrdokument som ska finnas på plats inom varje verksamhet – en arbetsmiljöpolicy som uttrycker hur arbetsmiljön är utformad.

Tänk mer på de räddningstjänster som får nya industrier, förändrad verksamhet inom sitt insatsområde, hur hänger de med i vad lagstiftningen säger i den nu gällande frågan om tester?

Jag tycker att man borde leta på rätt ställe om varför det finns variationer och är säker på att det så kommer vara i framtiden, men med modifieringar efter utveckling och ny kunskap.

MATTS JANGERSTAD
huvudskyddsombud
Storstockholms brandförsvar