Nyhet

Privat-offentlig samverkan prioriterad

Samverkan mellan privat och offentlig verksamhet är prioriterat för Samverkansområdet transporter.

– Drivmedel, el och IT/tele är oerhört stora beroenden för oss alla. Vid drivmedelsstopp slås samhällets transporter ut ganska omgående. Därför är samverkan med transportnäringen oerhört viktig för att klara en kris, säger Urban Bergström, Energimyndigheten, ordförande i Samverkansområdet transporter (SOTP).

Det första steget är dock att få in respektive myndighets planering i samverkansområdet.
– I dag ser vi olika planeringar för samma problem. Vi måste få till en övergripande samsyn på transportplaneringen. Och sen måste vi ta den till aktörerna, de är jätteviktiga.

Urban Bergströms ambition är att få med den privata näringen i projekt med mål att säkra samhällsviktiga transporter och verksamheter.
– Vi behöver en gemensam kontinuitetsplanering, och kontinuitetsplanering är företagen bra på. Med gemensam planering kan företagen stötta varandra vid kriser. Vi är inte där än inom transportområdet. Drivmedelsbranschen är bättre, de samverkar på depåerna.

Företagen hänvisade vid en konferens i Malmö till att visst kan de medverka i krisberedskapen, men då får myndigheterna vara beredda att betala för det i upphandlingen. Urban Bergström tycker det resonemanget är att göra det lite lätt för sig.
– De aktörer som drabbas av långvarigt avbrott får svårt att komma tillbaka, då tar någon annan över.  Marknaden ändrar sig snabbt. Det gäller att få in det tänket hos företagen. För att få med företagen är det viktigt att även vi diskuterar med länsstyrelser och kommuner.

Relaterat