119 insatser för Ukraina

MSB genomförde under förra året 119 insatser kopplade till kriget i Ukraina.

Det innebar att myndigheten totalt sett genomförde 411 insatser, 150 fler än året innan och en ökning med 57 procent.

Antalet insatser, både nationella och internationella, har ökat stadigt de senaste åren. Kriget i Ukraina och det förvärrade säkerhetspolitiska läget var under 2022 tongivande för insatserna.

Av totalt 265 internationella insatser rörde 244 bistånd och 102 av dem i Ukraina.

– De humanitära konsekvenserna av kriget i Ukraina har varit, och är fortfarande, enorma. Vi fortsätter arbeta intensivt med humanitära och fredsfrämjande insatser kopplade till kriget i Ukraina, säger Sofia Westberg, verksamhetsansvarig för humanitära insatser.

Nationellt genomfördes 146 insatser under året, den högsta siffran i MSB:s historia. Två tredjedelar av insatserna handlade om flygande stöd för skogsbrandsbekämpning. Men det kan också noteras att den nationella sök- och räddningsstyrkan aktiverades sex gånger, varav fem händelser var vid explosioner i byggnader.

Eftersom kriget i Ukraina dominerar var EU/ERCC den största uppdragsgivaren, andra stora var UNHCR (28 insatser) och Unicef (27).

Den internationella insatsverksamheten kostade 351 miljoner, drygt 300 miljoner finansierades av Regeringskansliet och Sida, närmare 46 miljoner av EU. Kostnadsmässigt var, vid sidan av Ukraina, Afghanistan (13 insatser) och Sydsudan (11) de största mottagande länderna.