Nyhet

Boendes hjälpbehov ändrade säkerhetskrav

Bostadsföreningen hyste äldre människor som alla hade hjälpbehov. Räddningstjänsten tyckte därför att fastigheten skulle ha högre säkerhetskrav än vanliga bostäder.

Ägaren överklagade, men länsstyrelsen gav räddningstjänsten rätt.  

Bostadsrättföreningen i Borås är ett vanligt boende med vanliga hyresavtal.
Men tillsynsförrättaren från Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund konstaterade att där bodde 35 människor som samtliga var äldre och med behov av hjälp. Det såg helt enkelt ut som ett äldreboende.

- Han ansåg bland annat att det saknades sprinkler i lägenheterna och någon form av automatisk brandgasventilation i trapphuset, berättar Torkel Schlegel, jurist på MSB.

Men hur ställa krav som motsvarar behovsprövat särskilt boende när det enligt bygglovet rörde sig om vanliga bostäder?

- Att de boende har stora hjälpbehov är inte tillräckligt att luta sig mot. Samtidigt kan man enligt lagen om skydd mot olyckor ställa högre krav om det föreligger särskilda skäl, säger Schlegel.

För att försöka finna dessa särskilda skäl begärde tillsynsförrättaren därför in diverse papper, granskade bostadsrättsföreningens stadgar. Han upptäckte kopplingar mellan föreningen och kommunen och att kommunen förmedlade hyresavtal efter behovsprövning. Slutsats drogs att det var ett förklätt serviceboende.

Räddningstjänsten tyckte därför att det fanns särskilda skäl och ställde bland annat krav på boendesprinkler i samtliga lägenheter, automatisk brandgasventilation och nödbelysning i trapphus.

Föreningen överklagade men länsstyrelsen och MSB gick på räddningstjänstens linje förutom kravet på nödbelysning, eftersom åtgärder för utrymning ansågs ha tveksam betydelse.

90 procent av de boende uppskattas nämligen inte kunna använda trapporna på egen hand. Länsstyrelsens beslut har inte överklagats.

- Slutsatsen blir att det går att ställa högre krav än Boverkets byggregler om de samlade omständigheterna medger det. Jag tror samtidigt det är lättare att ställa krav när det är ett större boende, hade varit svårare om fastigheten omfattat bara fyra lägenheter, säger Schlegel och tillägger:
- Viss inspiration kan hämtas från detta. Om man som tillsynsförrättare kommer ut till något som verkar vara något annat än ett vanligt boende så kan det vara lämpligt att samla på sig information.