Erfarenhet

Batteri ofta orsak till datorbränder

MSB:s program för olycksutredningar har bara fått in ett fåtal rapporter om bränder i datorer. Trots det har problemet blivit mycket uppmärksammat.

En allvarlig händelse inträffade för några år sedan i Småland när en bärbar dator som stod på placerad på en fotpall av textil medan den laddades fattade eld mitt i natten. En man som sov i ett intilliggande rum var nära att omkomma men lyckade i sista stund ta sig ut ur den brinnande lägenheten.

Ett annat, ännu allvarligare fall, inträffade hösten 2009 i Staffanstorp i Skåne. En mamma och fyra barn omkom vid en nattlig villabrand som startade i en bärbar dator som stod på laddning i en mjuk säng.

Utredningar visar att båda dessa bränder startade i datorns batteripack. Det har konstaterats att de litiumbatterier som används i de flesta typer av datorer kan bli överhettade om kylningen inte är tillräcklig.

Detta i sin tur kan uppstå om datorerna vid laddning står placerade på något mjukt underlag som hindrar effektiv luftgenomströmning.

Ytterligare ett antal spektakulära bränder i bärbara datorer har inträffat på flera andra platser i världen. En av de mest uppmärksammade hände i USA i samband med ett offentligt föredrag med hundratals åhörare. Plötsligt började det ryka och slå upp lågor från föredragshållarens dator.

Innan branden var begränsad hann flera av deltagarna dokumentera händelsen med sina telefonkameror. Sekvenser av brandtillbudet visades som nyhetsinslag i mängder av TV-stationer.

Det sägs att utbytet av de värmeutvecklande batteriförpackningarna har kostat tillverkaren miljardbelopp…

Praktiskt taget alla datorer, såväl bärbara som stationära, är tillverkade av självslocknande plast. Om det av någon orsak uppstår farlig värmeutveckling kan materialet i dem smälta och till och med delta i brandförloppet.

Men då värmekällan upphör slocknar branden i plasten av sig själv. Sådana tillbud är relativt vanliga och innebär normalt ingen större fara, vilket framgår av detta exempel:

En erfaren instruktör var engagerad att genomföra vidareutbildning av en grupp tågtrafikledare. Ett bildspel var riggat i datorn och medan föreläsaren väntade på att bildkanonen skulle värmas upp inledde han med en presentation. Plötsligt började det ryka från datorn. Rökutvecklingen tilltog, men när datorn stängdes av och bildkanonen kopplades ifrån, upphörde problemen.

Då informationen fanns lagrad på ett USB-minne kunde utbildningen fortsätta med hjälp av en annan dator.

En grundlig genomgång av den några år gamla bärbara datorn visade brännskador och sotbeläggning på ett kretskort i anslutning till inmatningsfacket för CD-skivor. Orsaken till att det uppstått skadlig värmeutveckling på denna plats har inte kunnat konstateras. 
 

Artikeln bygger på en rapport av Jan Nordin, Nerikes Brandkår.

Erfarenheter

  • Datorer, bildskärmar och andra datatillbehör är normalt tillverkade av självslocknande eller flamskyddad plast. Det innebär inte att de är obrännbara. Däremot är risken för en snabbt uppflammande brand betydligt mindre än med ”oskyddad” plast som i de flesta äldre TV-apparater.
  • Det är av yttersta vikt att en bärbar dator får god ventilation när den står på laddning. Se till att den står på ett hårt underlag så att genomströmningen av luft inte hindras.