Nyhet

Finspång får dispens – Särf nekas

I dag börjar de skärpta reglerna för dygnsvila gälla för räddningstjänsten.

Hittills har bara två räddningstjänster fått besked angående sina dispensansökningar, 64 väntar fortfarande.

För två dagar sedan fick den första räddningstjänsten, Finspång, svar på sin dispensansökan för 2024 – ett positivt sådant. Finspång sökte dispens för rådande schema, som innebär dygnsarbete på helgerna. Totalt berörs 35 personer.

Finspång har även beviljats dispens för sommaren.

- Vi är väldigt glada och tacksamma för att vår dispensansökan godkänts. Vi kommer nu påbörja arbetet med att ställa om, så även vi kan anpassa oss till de nya reglerna på ett betryggande sätt, säger räddningschefen Peter Kindblom.

Han tillägger dock att de har stora förhoppningar om att förhandlingen gällande Bilaga R kommer medföra att de även efter dispenstiden får fortsätta jobba dygn.

- Det skulle göra arbetet mycket enklare och tryggare för både arbetsgivare och arbetstagare.

Den andra räddningstjänsten som fått besked är den som var först med att söka, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Särf.

Förbundet skickade in sin ansökan i mitten av november.

I den står bland annat att "det är risk att kraven enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) inte kan uppfyllas".

Den 22 december fick förbundsdirektör Jill Jingbrant reda på att ett beslut var fattat och blev lovad besked ”efter helgerna”. Först i dag, 1 februari, när de nya reglerna börjar gälla kom beskedet: Särf får avslag, med undantag för semesterperioden juni-augusti.

Bland annat skriver arbetstidsnämnden: ”Av ansökan kan utläsas att annan schemaläggning – med det undantag som finns i avtalet om arbete och jour upp till 20 timmar – är möjlig, men har inte prövats. Inte heller har – med undantag för sommaren – tydliggjorts vilka kompetenser som skulle saknas eller vilka risker som skulle uppstå vid vilka tidpunkter om arbetstiden förlades i enlighet med avtalet. Mot den bakgrunden anser nämnden att arbetsgivaren inte har visat att dispens enligt ansökan är nödvändig för att uppfylla verksamhetens behov och ansökan kan därför inte beviljas i sin helhet”.

Jill Jingbrant har tidigare sagt till Tjugofyra7 att de inte tänker bryta mot avtalet.

Enligt ”Initiativet skydda räddningstjänstens arbetstider” har 66 av totalt 93 räddningstjänster med heltidsarbetande personal ansökt om dispens.

Det motsvarar 89 procent av all heltidsanställd utryckningspersonal.

Tidningen Kommunalarbetaren skriver att flera räddningstjänster sagt att de inte tänker gå över till nya scheman förrän de fått besked om dispens.

Exempelvis kommer Nerikes brandkår ha kvar det gamla schemat en månad, oavsett vad de får för besked.

– Det är inte rimligt att hålla på och byta schema med 14 dagars mellanrum. Det handlar bland annat om att ändra förskoletider, säger Anders Larsson, vice brandchef på Nerikes brandkår.

John Nilsson, förhandlingschef på Sobona, säger till Kommunalarbetaren att SKR och Sobona vet om att en del arbetsgivare som sökt dispens inte kommer att hinna lägga om scheman och att de tar hänsyn till det.