Nyhet

Beredskap för Bolmen stärks – dricksvatten för en miljon människor

Sjön Bolmen i södra Småland förser närmare en miljon människor med dricksvatten.

Nu pågår ett arbete med huvudsyfte att stärka beredskapen mot akuta miljöhändelser i eller i direkt anslutning till sjön.

– Det är inte bara räddningstjänsten som behövs vid en större händelse. Ledning, styrning men även inriktning och samordning är viktiga delar inom och mellan olika verksamheter för att lösa händelser av större karaktär, säger Micael Holmstrand, operativ chef vid räddningstjänsten i Ljungby.

Berörda organisationer har haft en kunskapsdag för att lära mer om varandras ansvar, diskutera samverkan och öva.

– Fokus låg på att höja kunskapsnivån hos berörda och behovet av samverkan. Samverkan mellan stat, län, kommun, frivilligorganisationer och privata organisationer är nödvändig för att rätt information ska komma ut till berörda. Miljön har inga administrativa gränser, vattnet rör sig som det vill och det krävs att vi är flexibla över kommun-, län- och aktörsgränser, säger Elin Oscarsson, projektledare vid räddningstjänsten i Ljungby.

Under kunskapsdagen medverkade bland annat fem kommuner, länsstyrelser, Sydvatten, centrala myndigheter som Trafikverket, Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning.

Bolmen är Sveriges tolfte största sjö med yta i fyra småländska kommuner. Via Bolmentunneln, en 82 kilometer lång färskvattentunnel, förser sjön även en halv miljon människor i Skåne med dricksvatten.