Nyhet

2024: 18 ledningssystem – 10 räddningsregioner

Så här ser organiserad samverkan mellan räddningstjänster i Sverige ut.

Det politiska kravet på kapacitet att klara större, komplexa och samtidiga händelser har lett till 18 ledningssystem i landet.
Flera av dem har nära och organiserat samarbete, vilket gör att det finns tio räddningsregioner.
Av kartan framgår vilka ledningssystem som bildar större regioner.

18-ledningssystem.jpg

Kartan visar ledningssystemen som de förväntas se ut 1 april, då lämnar Alingsås-Vårgårda Västra och ansluter till Södra Älvsborg.