Nyhet

Broschyr i ny version

En ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer ska tas fram. MSB har fått uppdraget av regeringen och broschyren väntas nå hushållen under hösten.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka ser det som ett stort och viktigt uppdrag.

– Versionen från 2018 fick ett mycket gott mottagande både nationellt och internationellt och den har varit viktig för många människor, inte minst vid allvarliga händelser som Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina. Naturligtvis eftersträvar vi att även denna version ska få ett lika bra mottagande och bli användbar för många, säger hon.

Skälet till att en ny broschyr ska skickas ut är bland annat det allvarliga säkerhetspolitiska läget och medlemskapet i Nato.