Reportage

"Utbildning blivit lite eftersatt"

Mer utbildning. Mer kunskap. Det var budskapet från Johan Keijser om hur kvalitén på släckinsatser blir bättre.

– Vi köper gärna ett verktyg för 300 000 kronor, men lägga lite pengar på utbildning i brandteori är inte lika intressant. Utbildning är viktigt, och jag kan tycka att det blivit lite eftersatt, sade Johan, till vardags styrkeledare i Medelpads räddningstjänstförbund.

Johan Keijser föreläste under rubriken ”Brand och brandsläckning i moderna byggnadskonstruktioner” inför drygt 100 åhörare. De som eventuellt förväntade sig tips hur man ska agera fick sannolikt i stället en tankeställare med hem.

Publiken fick svara på några frågor om bränder och brandsläckning och hamnade måhända på pottkanten.

– Det är frågor jag tycker ni borde ha koll på, det är ju gräddan som sitter här.

Avsikten var att väcka kunskapsintresset, inte ge snabba lösningar.

– Man lär sig inte släcka bränder på 45 minuter, sade Johan Keijser efteråt.

Föreläsaren konstaterade att han själv inte var någon expert på moderna byggnader.

Så varför stod han då där? Jo, Keijser delade upp problemet i fyra områden: bränder, släckning, byggnadskonstruktion och moderna byggnader.

– Och jag tror att om vi gör läxan på de tre områdena brand, släckning och byggnadskonstruktion och om vi kan koppla samman dem, då klarar vi släckning även i moderna byggnader.

Man kan bli bättre på att förstå och läsa bränder med hjälp av film och böcker, konstaterade Keijser.

– Släckning, är vi bra på det? Ibland gör vi det jättebra, det är ju vi som kan det här. Men jag tror vi kan bli bättre. Ett är att använda rätt verktyg, man tar inte fram hammaren när man ska såga.

Keijser pratade om kunskap om rätt verktyg, men också kunskap om hur de ska användas.

– En viktig faktor är att vi får koll på brandgasventilation. Om jag ska generalisera har vi en del att lära. Vissa har inte ens fläkt, andra har men säger att de inte får använda den. Med rätt kunskap är fläkten ett utomordentligt verktyg.

Och med rätt kunskap syftade Johan Keijser inte minst på koordinering av ventileringsmomentet, att öppning av till- och frånluft och start av fläkt synkas för bästa effekt.

Keijser tror det även behövs mer grundläggande kunskaper om byggnadskonstruktioner.

– Man måste jobba fram ett eget förhållningssätt till konstruktioner. När det inte går riktigt bra på insats, kan det då ha med konstruktionen att göra? Finns det genomförningar? På skadeplats måste man vara nyfiken på vad som inte fungerar i konstruktionen och försöka förstå vart branden tagit vägen.