Reportage

Lösningar för att förbättra kapaciteten i Rakel

I vissa situationer kan begränsningar uppstå i Rakelsystemets täckning och kapacitet.

För att underlätta kommunikationen finns då vissa funktioner. De kräver dock planering tillsammans med alla som man förväntas samarbeta med.

  • DMO (Direct Mode Operation)

DMO är avsett för lokal kommunikation till exempel inom skadeplats/insatsområde när det inte går att koppla upp mot Rakelnätet, och för samband enbart mellan enheter på platsen. Rakelmobilerna fungerar ungefär som avancerade walkie-talkies och måste finnas inom en viss räckvidd. Avståndet varierar beroende utrustning, topografi och bebyggelse.

  • RMO (Repeater Mode Operation)

När det inte går att koppla upp mot Rakelnätet, men behövs ett större täckningsområde än DMO erbjuder, kan man använda RMO-läge. Genom att placera en Rakelmobil, som sätts i RMO-läge, på en strategisk plats kan räckvidden öka med minst det dubbla. Rakelmobilen fungerar då som en repeater (tar emot och sänder signaler vidare).

  • GMO (Gateway Mode Operation)

I ett område med Rakeltäckning men där vissa vita fläckar saknar täckning (exempelvis en tunnel) kan en strategiskt placerad fordonsmonterad Rakelmobil som har kontakt med Rakelnätet sättas i GMO-läge. GMO-stationen har kontakt med Rakelnätet och med de lokala Rakelmobilerna utanför nätverket via DMO-talgrupper.


Notera – en fordonsmonterad Rakelmobil har cirka 10 watts uteffekt, en handburen Rakelmobil cirka 1 watt. Det gör stor skillnad i räckvidd. Är den handburna Rakelmobilen monterad på kroppen minskar signalnivån och täckningsområdet ytterligare.

Källa: MSB

 

LÄS MER

Beslut om nya Rakel behövs nu, anser Eliasson

Nya mobila basstationer förstärker nätet

Mobila tjänster i Rakel till sommaren?

Bättre kunskap om funktioner ger effektivare Rakel