Nyhet

Sökstyrka används snart nationellt?

MSBs sök- och räddningsstyrka – Swift Usar – har återigen visats att den är redo för insats. Och nu pågår arbete med att förbereda styrkan för nationell användning.

Vid en övning i Tinglev, Danmark, tränade styrkan, tillsammans med kollegor från Island och Italien, på att hitta och rädda överlevande efter ett jordskalv med efterföljande tsunami.

Deltagande i internationella övningar sker återkommande för att upprätthålla kunskaper. Scenariot vid övningen i Danmark, innebar många raserade byggnader med instängda personer och akut behov av hjälp från andra länder.

Den svenska styrkan återfann nio personer som kunde räddas ur rasmassorna. Övningen visade att styrkan är redo för insats, både nationellt och internationellt.

– Vårt team berömdes av övningsledningen för sina insatser, som genomfördes på ett säkert och strukturerat sätt med god samarbetsförmåga, säger Anja Holmgren, MSB.

Sök- och räddningsstyrkan är ett så kallat Heavy Usar-team, består av 76 personer och tolv räddningshundar som tio timmar efter beslut ska vara redo att ge sig av för att rädda överlevande i rasmassor efter en katastrof någonstans i världen.

2008 klassificerades den svenska styrkan som det åttonde Heavy USAR-teamet i världen. 2013 återklassificerades teamet enligt kriterier från Insarag, International Search and Rescue Advisory Group.

Vid övningen i Danmark deltog Sverige med ett medium team, 48 personer och 6 hundar.

Sök- och räddningsstyrkan har hittills varit avsett för internationella insatser där byggnader har rasat samman. Nu pågår arbete med att förbereda styrkan för nationell användning och att användningsområdet breddas till att omfatta även ras- och skredsituationer.

Fotnot: Swift Usar står för Swedish International Fast Response Team - Urban Search And Rescue.