Nyhet

Rakel och finska Virve kopplas samman

Radiokommunikationssystemet Rakel är redan sammankopplat med norska Nödnett, nu ska samma sak ske med finska Virve.

− Det här är ett konkret sätt att visa hur vi samarbetar i de nordiska länderna för att stärka den gemensamma förmågan att hantera och förebygga olyckor och kriser, säger Anita Galin, projektledare för sammankopplingen på MSB.

18 maj skrev MSB och finska Erillosverkot under avtalet. En sammankoppling mellan de norska och finska systemen pågår också.

Sammankopplingen ger möjlighet till effektiv kommunikation över landsgränsen för ambulans, räddningstjänst, polis, tull och andra viktiga aktörer.

− I framtiden hoppas vi kunna ta detta ännu längre och möjliggöra trepartssamtal mellan Sverige, Norge och Finland, säger Anita Galin.

Planering och viss tekniskt arbete kommer att påbörjas i år.
Sammankopplingen planeras till 2018 och ska göra det möjligt för svenska Rakelanvändare att använda sina egna radioterminaler i Finland och för finska Virveanvändare att använda sina i Sverige. Det kommer att vara möjligt att använda samma så kallade "talgrupper" i båda länderna.