Nyhet

Mer praktik än byråkrati

När den stora skogsbranden var under kontroll bildade länsstyrelsen en särskild krishanteringsorganisation för att ta hand om efterarbetet.

– Med fyra kommuner och 200 skogsägare var det så stort att det inte gick att bara sluta, säger Åke Jacobsson, chef för länsstyrelsens krishanteringsorganisation.

Huvudsyftet med krishanteringsorganisationen är att hjälpa till att normalisera läget.

– Vi har inte tagit över någon annans ansvar, utan försökt samordna och smörja upp systemet, använt statsbidraget för att hitta pragmatiska lösningar där det annars skulle ha gnisslat.

Inledningsvis var man 40 personer men personalstyrkan halverades efter två veckor.

När räddningstjänsten skulle avslutas och överlämnas till skogsägarna hölls ett möte.

– I den diskussionen insåg vi att vi kan inte bara göra det rätt upp och ner, utan vi måste direkt få en dialog med skogsägarna om deras ansvar. Räddningsledaren gav oss tid några veckor att ha dialog med skogsägarna och det var oerhört värdefullt. När det formella brevet kom hem i brevlådan visste alla skogsägare vad det var frågan om. Det var en pragmatisk och flexibel tillämpning av lagen. De särskilda statsbidragen underlättade den här lösningen.

Skogen är fortfarande farlig att vistas i, avbrända rötter gör att träden faller utan förvarning och innan skogsägarna gavs tillträde krävdes att de genomgått en kort säkerhetsutbildning.

Fyra man har på heltid varit sysselsatta med att samla in motorsågar, brandsprutor och slang som lämnats kvar i skogen. En gång i veckan har det gått ut ett nyhetsbrev till drabbade.

Åke Jacobsson och hans enhet har ansträngt sig att hela tiden ha de drabbade för ögonen och inte bli för byråkratiska.

– Som stadsbo tänker man att det är bara skog, men skogen är så mycket mer för skogsägarna än oss andra. Skogen en del av skogsbondens familj på något sätt, det måste man ha respekt för.

Enheten har också fått hantera den brandturism som blivit ett problem. Intresset av att se den nerbrunna skogen är stort. Brandturisterna är ofta närgångna och de boende upplever det som väldigt obehagligt. Man beslöt då tillsammans med polisen att sätta in ordningsvakter som fortfarande rapporterar drygt 100-150 tillrättavisningar av besökare varje helg.

Vid årsskiftet ska den särskilda krishanteringsorganisationen avvecklas.

– Då drar vi oss tillbaka så varje organisation måste absolut ta sitt eget ansvar från 1 januari, men vi räknar ändå med att länsstyrelsen måste hjälpa till att samordna även under 2015, säger Åke Jacobsson.