Reportage

Bättre kunskap om funktioner ger effektivare Rakel

Rakel i sig fungerade bra under skogsbränderna, men kommunikationen kan bli bättre om fler funktioner i systemet används. Det framhölls i en paneldebatt under Rakeldagen.

Martin Åkesson, sambandsansvarig vid länsstyrelsen i Halland, efterlyser bättre kunskaper i att använda funktioner som gateway och direktläge (DMO, direct mode operation).

– I Ljusdal lade vi onödiga resurser på att leta efter folk som staben trodde var försvunna i området, men som i själva verket befann sig i radioskugga för både Rakel och mobiltelefon. Vi började utbilda i gateway och andra funktioner, vilket gav effekt. Det blev bättre koll på var personal befann sig, säger Åkesson.

Gateway är en fordonsmonterad Rakelterminal som inte har direktkontakt med nätet, men fungerar som en länk mellan Rakelsystemet och Rakelmobiler. Direktläge kan användas när det saknas täckning, Rakelmobilerna kommunicerar utan att använda en basstation i Rakelnätet.

Martin Åkesson ser ett utbildningsbehov, och samtidigt att en del kanske inte känner behov eftersom de är vana att Rakel fungerar.

– Räddningstjänster från Stockholm använde gateway automatiskt, för det gör de i vardagen i storstan där man har dålig täckning inomhus. Räddningstjänst från landsbygd har nog en längre väg att vandra. Det kanske i grund och botten är så att Rakel har så bra täckning att vi sällan behöver använda reservmetoderna, därför blir det inte övat. Men vi behöver göra det.

Däremot ser Martin Åkesson en stor utveckling i användandet av talgrupper jämfört med Västmanlandsbranden 2014.

– När det blir så komplex insats fungerar inte sammankoppling. Nationella talgrupper var i Ljusdal en förutsättning eftersom det deltog räddningstjänster från så många håll. När vi i förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer beslutade att skaffa 40 nationella blå talgrupper tyckte jag att vi tog i alldeles för mycket. I somras tog de slut. Så det är kanske rimligt att skaffa ännu fler.

Johan Szymanski, räddningsledare vid branden i Trängslet konstaterar att räddningstjänster av normalstorlek behöver hjälp att sköta sambandet när omfattning och organisation växer.

– Vi kanske har vår kompetens i en insats som sväller så man i värsta fall får hjälp från ett annat län. Men när det blir större, med stöd från andra länder, då behöver vi hjälp.

MSB ökar nu resurserna genom att skaffa flera mobila basstationer, men det finns också behov av Rakelmobiler i beredskap.

– Det behövdes i Gävleborg men vi hade dem inte tillgängliga. Flera länsstyrelser hjälpte till att få dem på plats och det är något vi behöver ta med oss inför nästa sommar. Där kan vi ha ett bra initiativ till samverkan, att det kan tillgodoses med förprogrammerade Rakelmobiler som är utplacerade hos länsstyrelser och centrala myndigheter, säger Jakob Wernerman, operativ chef vid MSB under skogsbränderna.

Martin Åkesson skulle vilja få tillgång till fler Rakelmobiler för frivilligorganisationer och att exempelvis FRO (Frivilliga radioorganisationen) ansvarar för övning och att fördela ut mobiler till andra organisationer.

– Frivilliga gjorde jätteinsatser i Gävleborg, men vi hade inget förberett samband för dem. Vi skulle få ut mer effekt av de frivilliga om vi hade bättre kommunikationslösning.

Försvarsmaktens helikoptrar använder flygradio och saknar Rakel, men med samverkans­personal på plats kunde man kommunicera med både räddningsledning och piloterna.

– Den närheten och medhörningen i arbetet att ha Rakel som ett sambandsmedel med räddningsledningen och samtidigt kunna prata med helikoptrarna och få dem att komma direkt dit de gör bäst insats är en oerhörd styrka, säger Peter Forslund, sambandsofficer och flygsamordnare vid Försvarsmakten.

Men han såg också att det behövs utbildning och åter utbildning för att använda Rakel rätt.

– Det handlar om att lära sig använda de funktioner som systemet medger, och samtidigt vara medveten om de begränsningar som finns. Det är då man når framgång i ledningen tror jag.

LÄS MER

Beslut om nya Rakel behövs nu, anser Eliasson

Nya mobila basstationer förstärker nätet

Mobila tjänster i Rakel till sommaren?

Lösningar för att förstärka kapaciteten i Rakel