Reportage

70-tal MSB-anställda gav stöd vid insatsen

Skogsbranden satte även MSB på prov. Totalt var ett 70-tal anställda engagerade någon gång under insatsen.

– Vi har väldigt många kompetenser på myndigheten. Och när vi går upp i särskild organisation, då blir vi starka, säger Mikael Tofvesson, chef för omvärlds- och beredskapsenheten.

Tisdag 5 augusti, samma dag som länsstyrelsen tog över insatsen, gick MSB upp i särskild organisation. All personal i beredskap berördes omgående. Tib (tjänsteman i beredskap) kallade därutöver in annan personal som ansågs behövas. Dessa släppte helt sina vanliga uppgifter och jobbade bara med den aktuella insatsen.

– Det är något man får vara beredd på som anställd i MSB. Vi jobbar operativt i vardagen och går upp i särskilt organisation ganska ofta. Men aldrig tidigare i den här omfattningen, säger Tofvesson och tillägger:

– Många är vana att bli involverade, men det var också ny personal som kom in i arbetet som jurister, Gis-kompetens och beslutsstöd. Det var roligt att se hängivenheten. En del bröt semestern, andra ställde helt om arbetet. Samtidigt ska vi komma ihåg att det fanns de som jobbade hårdare än vi, de som jobbade direkt med branden.

Tofvesson, som var operativ chef, konstaterar att det blev en rivstart och i början var det svårt att få en bild av vad som hände på plats och därmed också svårt att ringa in vilket stöd som behövdes.

– Men ganska snart kunde vi se en stor bredd av behov, och då blev många berörda.

En rad olika kompetenser skickades till Ramnäs för att ge stöd på plats.

Vad har MSB lärt sig?

– Massor. Nästa extrema händelse kommer säkert inte att se likadan ut. Men vi behöver utbilda mer personal för jobb i särskild organisation för att klara en kris dygnet runt i månader.
Vad kan bli bättre?

– Även om personalen jobbat hårt och MSB levererat mycket så finns det saker som kan bli bättre. Bland annat samverkan och relationen med de som jobbar direkt i insatsen. Vi måste komma djupare in i de organisationer som behöver stöd, ha folk på plats så att vi snabbt kan stötta räddningsledare och andra beslutsfattare vid kriser.

MSBs direkta stöd till insatsen innehöll bland annat:

•Sakkunskap som expertstöd inom räddningstjänst, beslutsstöd, samordning, juridik, Gis, teknik, kommunikation.
•Gis-stöd, bland annat i form av kartor och satellitbilder.
•Krisinformation.se avlastade länsstyrelsens och kommunernas hårt belastade hemsidor genom att bistå med en reservsida för information.
•Mycket material. Bland annat sju skogsbrandsdepåer, mer släckmateriel separat, en mobil basstation för Rakel och 63 Rakelmobil, datorer.
•Resurser förmedlades: storskalig släckutrustning, bandvagnar, reservkraftverk, vattenbombningsplan och mycket mer.