Nyhet

Ny vägledning för RUHB på gång

En ny vägledning i MSB:s serie om räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) är på gång.

MSB har släppt två vägledningar tidigare, och nu är den tredje snart ute. Sista svarsdatum för remissinstanserna var 31 maj.

MSB kommer att fortsätta arbetet även efter att vägledningen publicerats. Detta sker bland annat genom ett antal workshops under perioden maj–november.

25-26 september arrangeras workshopen ”Ledning av räddningstjänst under höjd beredskap” på MSB:s skola Rosersberg. Målgruppen är främst personer inom kommunal räddningstjänst som arbetar med utveckling av ledningsförmågor med koppling till räddningstjänst under höjd beredskap men det finns även plats för representanter från länsstyrelser och Försvarsmakten.