Nyhet

"Vi kan printa nästan allt"

Beredskapslager behöver inte innebära hyllmetrar av komponenter och utrustning.

- Mycket går att skriva ut med ny teknik, säger Henrik Lundell hos 3D-printaren Prototal.

Ungefär 100 maskiner samsas i lokalerna hos ett av norra Europas största företag inom 3D-printning, Prototal i Jönköping. I maskinerna kan föremål så stora som en och en halv meter skrivas ut i en mängd olika material som printas fram lager på lager.

– Vi kan göra i princip vad som helst, säger Henrik Lundell som är affärsutvecklare hos företaget. Prototal gav exempel på snabb omställning och entreprenöranda under pandemin då Henrik Lundells fru slog larm från den vårdavdelning där hon arbetar. Skyddsutrustning saknades, och det dröjde inte många timmar innan Prototals maskiner spottade ur sig printade visirhållare i plast så att vårdpersonalen kunde skydda sina ansikten.

Enligt Henrik Lundell bör 3D-printningen vägas in som en möjlighet när det gäller beredskapslager. I många fall skulle det nämligen räcka med att lagra en digital ritning för att snabbt få fram komponenten.

– Man måste ha rätt saker digitalt och rätt saker i fysiska lager. Det handlar också om hållbarhet och ekonomi eftersom man håller otroligt mycket material och pengar i onödiga lager som aldrig blir använda, menar han.

Upplevelserna i samband med företagets satsning i pandemin gav upplevelser som är intressanta ur beredskapsperspektiv - om man vill förstå företagen.

– Lite beklagligt var att när Kina öppnade upp för leveranser igen så försvann alla våra ordrar på grund av att de var några tioöringar billigare. Det behövs förberedelse, struktur och ett tydligt regelverk så att vi inte hamnar i samma paniksituation igen, enligt Henrik Lundell. Han säger att företaget skulle klara ett antal dygn under ett elavbrott med batteridrift och är inte orolig för brist på råvaror till 3D-printningen eftersom man har egna säkerhetslager på flera ton.

– Man måste sätta sig ner med den tänkta slutkunden och göra en inventering av riskscenarior och hur stor volym som kommer att krävas.

Henrik Lundell säger att kontakterna med myndigheter upphörde efter pandemileveranserna men att det har börjat att röra på sig lite igen, främst lokalt.

– Vi vill ställa upp och vi kommer att göra det igen men det vore mycket skönare för alla om vi var mer förberedda.