Reportage

Insidern den man minst anar

Medelålders man, högutbildad och lång tjänstgöringstid. Så ser den typiske insidern eller spionen ut. Ofta är det den man minst av allt skulle förvänta sig.

– När avslöjandet kommer säger de närmaste alltid: det trodde jag aldrig om honom, säger Kjell Ericson, Försvarsmakten.

Internationell forskning har ringat in både motiv och personlighetsdrag  hos en insider. Vanliga motiv är droger, pengar, kärlek och bitterhet.

– Alla människor har behov. Vi vill ha uppmärksamhet, bekräftelse, känna oss sedda, behövda, duktiga och omtyckta. Ibland vill vi också ha hämnd, säger Maria Lind, Försvarsmakten.

Det är när personlighetsdragen blir alltför framträdande som det uppstår problem.

– Vi pratar om allsmäktiga, makthungriga personer. Det är ganska mycket vinnarskallar i den här gruppen. Vi pratar om de grandiosa, de som har extremt höga tankar om sig själva och grovt överskattar sin förmåga och betydelse på arbetsplatsen. De är känsliga för kritik.

En viktig aspekt är bitterhet och missnöje.

– Man är missnöjd med hur man behandlas på arbetsplatsen, att man inte blev befordrad, men det kan också handla om privatlivet, bitterhet efter en skilsmässa. Sen finns det dom som gör det här för att förbättra vår värld.

För den organisation eller nation som vill åt informationen är värvningen av insidern en lång process.

– Vi ska inte leta efter spioner, vi ska se till att spioner inte skapas i våra verksamheter. Arbetskulturer som är extra känsliga är till exempel tysthetens kultur, informella kulturer där officiella regler inte gäller och kulturer med överdrivna krav på resultat.

En riskindikation är förändrat beteende på arbetsplatsen. Personen ändrar arbetstider, börjar jobba när inga andra är på arbetsplatsen, tidigt, sent och på helger. Har extravagant livsstil.

Första steget för att skydda sig är en restriktiv säkerhetsprövning och noggrann rekryteringsprocess som plockar bort personer som inte är lämpliga att hantera skyddsvärd information.

– Sen följer det som är ännu viktigare: uppföljning. Att värva en spion tar flera år. Personen var grön när han anställdes men hur ser det ut om fem år? Uppföljande säkerhetsprövning är extremt viktig.

Hur är det med världens mest kände insider, Edward Snowden, passar han verkligen in bland personlighetstyperna för en ”klassisk” insider, undrade moderatorn Svante Werger, MSB.

– Känner du Snowden? undrade Maria Lind, som nog menade att Snowden stämmer in på flera av de personlighetsdrag som nämnts.

– Han påstår sig vara en idealist som vill rädda världen. Det är hans officiella motiv, om det är det korrekta vet vi inte förrän vi fått träffa och prata med honom.

– Han tog med sig information från arbetsplatsen som han inte hade rätt att ta med sig, han lämnade över den till någon som inte är behörig – ja, han var en insider. Om det finns en aktör som påverkat honom att göra det vet vi inte, säger Kjell Ericson, och tog upp det öde som drabbar den avslöjade insidern: ensamheten.

– Den som fick ta emot informationen tjänade men den som lämnade ut får lida alla helvetes kval. De har förrått sitt land, sina kamrater. Det är ingen som vill ha med dem att göra. De är som en dopad idrottsman, de fick fem minuter på toppen sedan är de borta.