Reportage

Provfilmning pågår - drönare testas

Drönaren är på väg in i svensk räddningstjänst. I Revinge testar läraren Stefan Haggö olika användningsområden.

Stefan Haggö med drönareREVINGE
– Den kan användas både för att åskådliggöra lägesbilder och för utvärdering i samband med övningar, säger Haggö.

Stefan Haggö har en egen drönare, är intresserad av tekniken och ser många områden där drönaren kan göra nytta. Samtidigt märker han att räddningstjänster är intresserade.

– Jag vet att flera köpt in drönare. Och jag tycker vi i MSB ska vara en förebild och kunna ge tips om hur en drönare kan användas. Deltagare på våra kurser är mycket nyfikna på möjligheterna.

Den här dagen flyger Stefans drönare över en övad fastighetsbrand.

Bild från ovan med drönareInsatsledaren, som går kursen Räddningsledning B, får från Stefans mobil en bild av branden ovanifrån där det blir tydligt hur många brandceller det rör sig om.

– Vår tanke är att för MSBs egen personal i höst genomföra utbildning av drönar-piloter och att i framtiden ha en pilot i varje kursteam som kan sköta drönaren.

Intressanta användningsområden är att direkt kunna visa bilden för insatsledaren eller sända över till inre ledning som får lägesbild i realtid. Drönarens kamera använder samma system som de kameror man har på hjälmar och brandfordon, bilderna kan synkas.

– Det vi framförallt missar i dag är korrekta lägesbilder.

För utvärdering och lärande av utbildningar ser Stefan Haggö drönaren också som ett intressant verktyg som kan ge fler perspektiv.

  • Vid verkliga insatser räknar Stefan Haggö snabbt upp en rad intressanta möjligheter.
  • Vid skogsbrand för att få överblick över utbredning, mer kostnadseffektivt än helikopter om inte området är för stort.
  • Vid byggnadsbränder för att ovanifrån få bild av brandspridning. Det finns drönare som även har IR-kamera.
  • Vid utsläpp efter exempelvis tankbilsolycka, få bild av eventuella risker innan insatsstyrka släpps fram.
  • Vid indikering av radioaktiva ämnen, indikeringsinstrument kan hängas på drönaren.
  • Vid hot om terror/våld, drönaren kan ge bild om det är säkert att gå fram till platsen.

– Det finns säkert fler behov den kan tillfredsställa som inte jag tänkt på, men kanske andra gjort. Polisen har köpt in drönare, jag vet att de har behov av att få lägesbilder vid stora folkmassor där det kan bli oroligt, exempelvis demonstrationer. Drönaren kan kanske också vara intressant vid eftersök av försvunna personer.

Stefan Haggö är med i ett nationellt nätverk för piloter där många av de medverkande använder drönare i sin verksamhet.

– Det är många etablerade företag med. Medlemmarna i nätverket anser jag är de kunnigaste i landet på området.

Eldsjälar driver på utvecklingen, så är det alltid konstaterar Stefan Haggö.

Som entusiast i frågan har Stefan Haggö fler tankar kring drönaren än som verktyg i utbildningen och förmedla erfarenheter till räddningstjänster.

– Jag har en vision om att MSB organiserar beredskap med utbildade piloter på ett antal platser i landet, vilka kan nyttjas vid behov. Tror inte alla räddningstjänster har möjlighet att hålla resursen själva.

 

MSB tar fram inriktning för drönare

 

MSB håller på att ta fram en inriktning för hur myndigheten ska se på användning av drönare.

– Det vi bland annat ska komma fram till är inom vilka olika områden drönaren är intressant, vilka användningsområden vi ser för räddningstjänst vid olyckshantering och hur drönaren kan användas för dokumentation i samband med övning och utbildning, säger Fredrik Lorentzon, enhetschef för beslutsstöd på MSB.

Lindholmen science park i Göteborg har uppdraget att ta fram en samlad bild och förslag till inriktning åt MSB. Arbetet finansieras ur krisberedskapsanslaget och ska redovisas innan årsskiftet.

– Mycket handlar om lagstiftning och skapar frågetecken som behöver rätas ut i samarbete med andra myndigheter som Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen och Försvarsmakten.

EUs satellitprogram Copernicus har flera satelliter som kan fotografera och leverera överblicksbilder, om drönare kan samverka med satelliterna vill Fredrik Lorentzon också få utrett.

Polismyndigheten har fått pengar ur krisberedskapsanslaget för att kartlägga användningsområden för drönare. Andreas Berggren, MSBs enhet för räddningstjänst, sitter med i polisens styrgrupp där man bland annat diskuterar synergier för blåljusmyndigheter.

– Polisen har sett många beröringspunkter med räddningstjänst. När de tar fram sitt koncept vill vi se till att det även underlättar räddningstjänstens användande, både när det gäller tillstånd och vad drönaren ska kunna utföra, säger Andreas Berggren.

Han konstaterar att polisen länge haft flygande resurser, men att området är helt nytt för räddningstjänsten.

– MSBs uppgift måste vara att underlätta användandet, små räddningstjänster ska inte behöva ägna tid åt kartlägga behov och ta fram rutiner. En fråga är också om man ska ha drönaren i egna organisationen eller teckna avtal med pilot, säger Andreas Berggren.