Erfarenhet

Självantändning i tvätt

Vid 18-tiden en eftermiddag utlöste det automatiska brandlarmet på ett medelstort hotell. Personalen kunde snabbt lokalisera larmet till en tvättstuga där det slog upp lågor från ett större plastkärl fyllt med smutsiga städtrasor som skulle tvättas.

Den anställde flyttade snabbt tunnan till en rostfri diskbänk i rummet där tvätten kunde vattenbegjutas. Under tiden evakuerades alla gäster till hotellobbyn.

Räddningstjänsten ventilerade röken och undersökte lokalen noga efter förhöjda temperaturer i väggar och tak.

De brunna föremålen togs med till brandstationen för närmare undersökning av kommunens olycksutredare.

Det visade sig att det fanns två plasttunnor, en blå och en vit, som var delvis placerade i varandra. I den blå (undre) plasttunnan fanns cirka tio kilo städtrasor samt några använda golvmoppar. Många av trasorna uppvisade tydliga spår efter en kolande glödbrand, men eftersom de inte låg i samma position som de hade vid branden kan inga ytterligare slutsatser dras.

Vid besök på hotellet och samtal med personalen framkom att dörren mot tvättstugan vid brandtillfället var stängd och låst och att larmet kom från en värmedetektor som satt i taket rakt över brandhärden.

Förutom sedvanliga tvätt- och torkmaskiner fanns i rummet ett antal skåp och arbetsbänkar.

Under en av bänkarna förvarades tvättmedel samt fyra dunkar med vardera fem liter väteperoxid för blekning av textilier. Dunkarna hade följande beteckning: TriStar, Vp-Blek, 7579 Väteperoxid 30-60%, Ekolab, Danmark.

En lokalvårdare berättade att en dunk med väteperoxid hade gått sönder på morgonen samma dag som branden. Innehållet hade runnit ut på tvättstugans golv. Man hade torkat upp vätskan med frottéhanddukar som sedan placerades i den blå plasttunnan.

I samma tunna kastades senare samma dag även andra förorenade trasor från det ordinarie städarbetet. Det förekom bland annat en del möbelpolish.

Med ledning av brandbilden och lämnade vittnesuppgifter finns anledning att branden uppstått genom självantändning. Koncentrerad väteperoxid som sugits upp i textilier utvecklar värme då det torkar. Även vissa sorter av möbelpolish har samma egenskap.

Artikeln bygger på en rapport av Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo.

Erfarenheter

  • Bränder orsakade av självantändning där kemikalier reagerar med luft/brännbart materiel är ett känt problem som kan förebyggas med kunskap.
  • Oxiderande ämnen orsakar värmeutveckling i kontakt med luft. När ett sådant ämne sugs upp av textilier och sedan blandas i andra trasor, så att värmen inte kan avledas, föreligger risk för antändning.
  • Även trasor med möbelpolish, moppolja och liknande utgör en potentiell brandrisk. Beroende på förutsättningarna uppstår ofta självantändning orsakade av ovanstående orsaker inom 4-48 timmar.