Erfarenhet

Även en platt-TV kan brinna

En lantbrukare befann sig ensam i en verkstadslokal på sin gård. Plötsligt såg han genom ett fönster hur det brann med lågor inne i huvudbygdens vardagsrum.

Han tog med sig en 6-kilos pulversläckare och sprang in i huset. Branden var koncentrerad till TVn.

Med hjälp av pulversläckaren kunde han snabbt slå ner lågorna och släcka branden. Han vädrade ut röken, undersökte vinden och andra utrymmen så att branden inte hade spridit sig.

Efter visst övervägande beslutade lantbrukaren att ringa till räddningstjänsten och berätta vad som skett.

Det klassades som ett undersökningslarm, brandpersonal utrustad med bland annat värmekamera åkte till platsen. Branden visade sig vara begränsad enbart till TVn och hade inte fått fäste i själva byggnaden. 

Det är lyckligtvis mycket sällsynt att det uppstår brand i moderna TV-apparater med platt bildskärm. Faktum är att detta är första gången som olycksutredarprogrammet har fått in en sådan rapport.

Man beslöt därför att skicka resterna av LCD-TVn till SKLs experter. TVn var av märke Samsung LE37567 BDX 37tum. Den var fyra år gammal.  Dess bakre högra del var brandskadad. Plasthöljet var nersmält och uppbrunnet på halva baksidan.

I denna del av TVn fanns endast ett kretskort med elektronik till en lysrörspanel samt en av TVns högtalare. Dessa var brandskadade, men det gick inte att utpeka någon speciell del av kretskortet, elanslutning eller annan del där branden bedöms ha startat.

Många bränder i vanliga TV-apparater startar i TVns nätdel. Men i detta fall uppvisade nätdelen inga brandskador där. TVns huvudsäkring på 6,3 ampere var inte utlöst.

SKL har inte kunnat fastställa orsaken till branden.

Artikeln bygger på en rapport av Dan-Ola Sandén, Räddningstjänsten Falköping/Tidaholm

Insatser vid TV-bränder

 • 1999 - 149
 • 2000 - 152
 • 2001 - 164
 • 2002 - 125
 • 2003 - 108
 • 2004 - 101
 • 2005 - 91
 • 2006 - 87
 • 2007 - 75
 • 2008 - 73
 • 2009 - 63
 • 2010 - 37
 • 2011 - 38
 • totalt för perioden 1 412 insatser.

Erfarenheter

 • Antalet bränder som startat i TV-apparater har minskat successivt under flera år. Runt millennieskiftet anmäldes cirka 150 sådana bränder per år. De senaste två åren har motsvarande siffra varit lägre än 40.
 • Moderna TV-apparater med platt skärm förefaller vara säkrare mot brand. Men de är ännu förhållandevis nya och i gott skick. Dessutom är brandstatistiken ofullständig och det anges sällan i insatsrapporten vilken typ av TV som branden har startat i.