Nyhet

Samlar all krisinfo på ett ställe

Webbplatsen www.krisinformation.se är en nationell portal för krisinformation till allmänheten.

Vid en händelse kan webbplatsen snabbt presentera anpassad information eller slussa medborgarna vidare till korrekt information.

Krisinformation.se ingår i MSBs beredskapsorganisation. Två av medarbetarna på redaktionen, en redaktionsansvarig och en tekniker, har ständig beredskap.

– I funktionen som redaktionsansvarig ingår omvärldsbevakning. Fem gånger om dagen görs ett stort mediesvep plus alla myndigheters hemsidor. Man är också i tät kontakt med Tjänsteman i beredskap, berättar Inger Frendel, ansvarig för Krisinformation.se.

Allmänheten vet inte alltid vem som har ansvaret för en händelse och därför ska man på krisinformation.se alltid kunna få en samlad bild av krisen oavsett vem som hanterar den.

– Vid en allvarlig händelse är det viktigt att det finns ett samordnat  budskap. Det är sällan brist på information – men ökad samordning behövs så att alla myndigheter har samma information.

Krisinformation.se har även webbtjänster för kommuner och kan erbjuda plats om en kommunsida skulle gå ner. Man kan även snabbt dra igång ett callcenter vilket skedde i samband med fågelinfluensan.

Krisinformation har en stor databas med FAQ, det vill säga vanliga frågor, och länksamlingar.

– All information har tagits fram av expertmyndigheter inom området. Vi paketerar och sorterar.

Webbplatsen är under ständig utveckling och de ”informationspaket” som finns färdiga är pandemi, djursjukdomar,  terrorism, extraordinära väderhändelser och naturolyckor.

– Vi är på gång med kärnkraftsberedskap och Din säkerhet – som enskild har du faktiskt ett eget ansvar om du åker till Thailand, säger Inger Frendel.