Reportage

”Så här kan det funka när det funkar som bäst”

– Vi har lika stor tilltro till värnet i Farstorp som till våra heltidskårer.

Orden kommer från Martin Trofast, räddningschef på Höglandets räddningstjänst, som funderar på om Farstorps modell är applicerbar på andra ställen.

Han säger att Höglandets räddningstjänst är beroende av Farstorp eftersom de står för en stor numerär, har unik utrustning och kompetens, och alltid ställer upp.
– Det är oerhört sällan Vetlanda är före Farstorp i den delen av länet. Så fort vi hör att de är tillräckligt många på plats vänder vi vår heltidsstyrka. Behöver vi många händer och fötter vid en skogsbrand kommer de nästan fulltaliga. De är väldigt, väldigt duktiga.

Vidare lyfter han att Farstorp lyckats skapa en unik kåranda och är en viktig del av samhället.
– Invånarna förväntar sig att Farstorps brandvärn är behjälpligt och tvärtom – brandvärnet förväntar sig att det finns folk som vill vara med i brandkåren och hjälpa till. De har ett nära samarbete och dialog med de som bor ute på landsbygden, där har de kommit väldigt långt.

När det gäller räddningstjänstföreningen ser Martin Trofast inga problem, utan anser att den enbart ger vinster, även för förbundet. Det som är viktigt är att skilja de ekonomiska bitarna åt.
– Det hanterar föreningen väldigt professionellt och förbundet har god insyn i deras ekonomi, vilket är ett måste eftersom vi bedriver närbesläktade arbetsuppgifter.

Martin Trofast säger att han grubblar mycket på Farstorps modell, om den skulle kunna vara applicerbar på andra ställen. Exempelvis tror han att en del av framgångsfaktorn beror på den frivilliga jouren. Eftersom de inte behöver binda upp sig påverkas inte familjelivet på samma sätt.

Samtidigt finns det en problematik.
– Vi kan inte bara ha brandvärn eftersom vi inte kan utgå från att de kommer, hur många eller inom vilken tid. Men tittar vi på statistiken åker Farstorp alltid ut och det talar ju för modellen.

– De har hittat ett unikt koncept som är värt att lyftas fram. Så här kan det faktiskt funka när det funkar som bäst. Tittar man dessutom framåt på vad som komma skall med det civila försvaret, då är Farstorp verkligen en förebild som kan samla en räddningsstyrka utan att ha beredskap.

Värnet är en kraft att räkna med