Nyhet

Värnamo siar om framtiden

Värnamo kommun hoppas att stora översvämningar är ett minne blott.

Tack vare en egen datormodell kan kommunen ligga steget före och vidta åtgärder i tid.

– Vi vill skicka med att det går att arbeta förebyggande, säger Johan Virdung, driftchef på ledningsnätet.

I början av året drabbades stora delar av Jönköpings län av översvämningar. Värnamo klarade sig dock bra – till skillnad mot 2020 när stora delar av centrum svämmade över.
– Vi hade högre vattennivå nu än 2020, men mycket mindre skador i år. Det beror på att vi har jobbat förebyggande, säger Johan Virdung.

Eftersom ån Lagan rinner rakt genom centrum är översvämningar ett återkommande problem i Värnamo. Förutom att vägar och gångvägar blir översvämmade, påverkas dagvattennätet och grundvattennivån, vilket trycker upp vattnet i källare.

Främst är det vårfloden som brukar ställa till det, men 2004 berodde stora översvämningar på en regnig sommar.
– Kommunen har länge haft fokus på Lagan, den är väl karterad. Vi har tittat mycket på hur man bygger förebyggande för att hantera höga flöden, och byggt både permanenta och provisoriska vallar, berättar Johan Virdung.

Efter översvämningen 2020 beslöt man sig för att gå ett steg längre. Baserat på MSB:s översvämningskarteringar tog kommunen, tillsammans med konsultbolaget Sweco, fram en egen modell; Värnamoportalen. Med hjälp av mätningar i ån och siffror över vattenflöden från SMHI, beräknar och visar den med grafik hur vattennivån kan stiga eller sjunka under de kommande sju dagarna.

Även sjön Vidöstern har en nivåmätning eftersom hög vattennivå där brukar betyda att det dämmer upp fortare i Lagan.

Modellen blev klar i höstas och kunde i vintras börja användas skarpt.
– Med hjälp av modellen tittar vi på vilken uppskattad nivå det blir inne i Värnamo. Vi försöker helt enkelt sia om framtiden, säger Johan Virdung och konstaterar att det hittills funkat väldigt bra.
– Modellen hjälper oss att agera i förtid och avgöra om vi ska ta hjälp av MSB för att bygga provisoriska vallar. Det gör att vi känner oss tryggare. I vintras lånade vi till exempel tusen meter vall av MSB och klarade oss utan översvämningar. Vi jobbade mycket mer lugnt och metodiskt och fick ett bra flöde.

Datormodellen används också för att bedöma var kommunen ska bygga vallar i framtiden.
– Man kan bygga en vall på ett ställe men då trycks vattnet ut på ett annat, därför tittar vi på vilka synergier det ger när man bygger dem. Man kanske måste bygga vallar på två eller tre ställen samtidigt.

I våras blev även en datormodell klar för Forsheda, ett samhälle i Värnamo kommun där Storån rinner rakt igenom centrum, och som drabbades av översvämningar under vintern.

Johan Virdung rekommenderar andra kommuner att göra liknande modeller för att arbeta förebyggande.
– Presentationen och prognostänket ihop med det förebyggande arbetet har jag inte sett någon annanstans. Klimatförändringarna kommer troligen göra att vi får blötare vintrar, så det förebyggande arbetet blir allt viktigare.