Reportage

Nya mobila basstationer förstärker nätet

Nya mobila basstationer för akuta behov av nätförstärkning i Rakel är på gång. Tre stationer håller på att tas fram, en prototyp av modellen Mobas visades på Rakeldagen.

– Två av basstationerna placeras på släpkärra som kan transporteras med B-körkort. En tredje mobil basstation är avsedd att lättare kunna transporteras till obanad terräng med exempelvis helikopter, säger Anita Gahlin, projektledare för Mobas på MSB.

MSB har sedan tidigare en mobil basstation. Men den finns i container, väger sex ton och är byggd för att användas vid planerade händelser.

– Efter beslut av MSB tar det upp till två veckor att etablera den.

De nya mobila basstationerna, som kostar cirka 1,5-2 miljoner kronor vardera, är tänkta att kunna vara i drift en timme efter att de kommit på plats.

Resursen är avsedd att förstärka täckningen. Vid goda förhållanden beräknas den nya basstationen ha en täckningsradie på upp till 2,5 kilometer. Jämfört med den befintliga mobila basstationen har Mobas lägre kapacitet för hur många talgrupper som kan använda den samtidigt.

Användning av Mobas kan exempelvis vara vid skogsbränder eller fjällräddning, när en basstation slagits ut eller i områden där täckningen är bristande eller saknas helt.

Målet är att de tre första stationerna av Mobas ska finnas tillgängliga i januari.

MSB har begärt pengar från regeringen för att skaffa fler. I den första utredningen efter skogsbränderna föreslog MSB att ytterligare tio mobila basstationer bör skaffas.

– Syftet är att ha dem placerade ute i landet för att snabbt kunna vara i drift. Det blir en väldigt förbättrad förmåga, säger Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel på MSB.

LÄS MER

Beslut om nya Rakel behövs nu, anser Eliasson

Mobila tjänster i Rakel till sommaren?

Bättre kunskap om funktioner ger effektivare Rakel

Lösningar för att förstärka kapaciteten i Rakel