Erfarenhet

Risk för brandspridning mellan tält liten

Respekten för brandspridning mellan tält har varit något överdriven. Det konstateras i Borlänge efter fyra mindre försök för att testa risken.

Under några intensiva dagar i somras gemfördes Sveriges största musikfestival Peace&Love i Borlänge.

Kommunens invånarantal, cirka 50 000, fördubblades och cirka 35 000 besökare bedöms ha övernattat på campingområdet.

Trängseln var stor och hos räddningstjänsten uppstod en viss oro för vad som kan hända om en brand kommer lös en sådan miljö.

För att få underlag till bedömning av regler inför kommande festivaler planerade de att omedelbart efter festivalen arrangera ett större försök med de tält som de erfarenhetsmässigt skulle bli kvarlämnade på campingplatsen. Men detta stötte på patrull hos kommunens miljö- och hälsokontor som sa ”klart nej till att elda sopor så nära bebyggelse”.

I stället anordnade Peace&Love Safety fyra mindre försök på räddningstjänstens övningsfält.

Brand i enstaka tält:
Tältet smälte lugnt och sakta.

Brandspridning mellan tält på tre meters avstånd:
Det antända tältet smälte långsamt, ingen brandspridning.

Åtta tält placerades tätt intill varandra, brand anlades i ett av dem mitt i högen:
Det antända tältet smälte långsamt, bara minimal påverkan på tälten intill.

Madrass av skumplast antändes inne i ett tält
Kraftig brand I madrassen, viss strålningsvärme till intilliggande tält som smälte

Övningsledarens personliga reflexion:
– Respekten för brandspridning mellan tält har varit lite överdriven. Våra tester visar att så länge det finns brännbart materiel i och runt tälten brinner det, när bränslet är slut självslocknar branden.

Fotnot: Redan 1999 gjorde Räddningsverket liknande experiment med kvarlämnade tält efter det årets Hultsfredsfestival. Resultatet blev i stort sett det samma. Erfarenheterna finns samlade i en trycksak som kan beställas från MSB.

Artikeln bygger på en rapport av  Kjell Wahrén, Brandsäkerhetskoordinator Peace&Love.