Nyhet

60 miljoner till civilplikten

I regeringens budgetförslag görs en satsning på sammanlagt 60 miljoner för att aktivera civilplikten nästa år.

– Det är efterlängtat, många inom MSB och räddningstjänsterna ser fram mot det här, säger Per Hulling, MSB.

Det handlar om tidigare räddningstjänstutbildade som slutat sin anställning inom kommunal räddningstjänst, men som nu ska bli civilpliktiga efter att ha genomgått repetitionsutbildning.

MSB gjorde tidigare bedömningen att 2 000-3 000 skulle kunna vara utbildade och därefter krigsplacerade som civilpliktiga inom kommunal räddningstjänst i slutet av 2026, förutsatt politiska beslut inom snar framtid.

Nu har regeringens första svar kommit, det görs ett extra tillskott med 40 miljoner. Tillsammans med tidigare avsatta medel finns 60 miljoner för arbetet under 2024.

Förhoppningen är att runt 300 ska kunna utbildas under 2024. Det är en lägre siffra än det förslag MSB tidigare lade fram. Regeringen skriver att för 2025 föreslås medlen öka, och därmed också antalet civilpliktiga.

Är det fortfarande möjligt att nå målet för 2026?
– Ja, det besked vi fått nu är en god bit på vägen. Sen beror det på vilken ambitionsnivå regeringen lägger sig på fortsättningsvis, säger Per Hulling, enhetschef för utbildningsutveckling.

För att utbildningen ska bli verklighet krävs en författningsändring. Regeringen föreslår att den träder i kraft 19 januari. Och det är först då myndigheterna kan börja rekrytera till civilplikten.
– Det handlar om så enkla saker som att vi i dag inte har behörighet att hämta uppgifter om aktuella personers bostadsadresser. För att kunna kontakta dem behövs ändringen.

Men mycket arbete pågår redan inför utbildningen:
Ett utkast till en repetitionsutbildning över tio dagar har tagits fram.
Processer och rutiner för att hantera civilpliktiga tas fram.
Det arbetas även med planering av krigsplaceringsorganisation, vilket behöver vara klart när de första genomfört repetitionsutbildningen.

Beslutet om aktivering av civilplikten omfattar förutom kommunal räddningstjänst även elförsörjningsområdet.

Regeringen har även tillsatt en utredning som ska ta ett helhetsgrepp kring hur personalförsörjningen kan tryggas inom det civila försvaret.