Nyhet

Lärosäten ska öka krisberedskapen

Försvarshögskolan, KTH och Handelshögskolan i Stockholm ska tillsammans höja Sveriges krisberedskap.

Målet med det nya samarbetet är att utveckla företagens roll som en del i totalförsvaret, förbättra samverkan mellan myndigheter och näringsliv, och stärka krisberedskapen i samhället.

”Det är svårt att förutse om nästa hot eller utmaning kommer att vara av militär, teknisk eller ekonomisk natur. Beredskapen hos offentlig sektor och näringsliv för att fullgöra sina delar av totalförsvaret är i dag begränsad, och viktiga ramverk och förmågor saknas” skriver de tre lärosätena i ett pressmeddelande.

Därför har de bestämt sig för att tillsammans utveckla forskning och utbildning som möter de behov som Sveriges försvars- och säkerhetsstruktur står inför.

Målet är bland annat att nyckelaktörer inom näringslivet får en tydlig bild av hur deras uppdrag ser ut vid höjd beredskap och krig samt att de får möjlighet att kompetensutveckla sin organisation för detta.
Näringslivet har en viktig roll för samhällsberedskapen då många samhällsviktiga funktioner drivs eller möjliggörs av privata företag.

– Näringslivet har alltid varit en viktig del av totalförsvaret i Sverige. Handelshögskolans nära samarbete med näringslivet, vår forskning och långa erfarenhet av vidareutbildning är viktiga pusselbitar i det här samarbetet som ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft, säger Lars Strannegård, rektor vid Handels i Stockholm.

Anders Söderholm, rektor på Kungliga tekniska högskolan säger:
– KTH ser fram emot att bidra, som Sveriges största tekniska universitet, till att hitta lösningar genom vår forskning och utbildning inom cybersäkerhet, energi och produktionssystem samt även utifrån våra erfarenheter och långa tradition kring samverkan med det omgivande samhället för att tillsammans med Försvarshögskolan och Handelshögskolan stärka Sveriges totalförsvar.