Erfarenhet

Halmstads viktigaste erfarenheter

Erfarenheterna från branden i Oceanhamnen är många för räddningstjänsten i Halmstad.

Ställföreträdande räddningschef Tina Nordlund lyfter några av de viktigaste:

  • Defensiv insats

– Med tanke på explosionsrisk och personalsäkerhet kom vi fram till att det var svårt att göra något och tog beslut att retirera. Det visade sig riktigt, under första natten kom en explosion

  • Samverkan och samordning

– Extremt viktigt. Räddningstjänstens och kommunens staber var samlade. Vi hade samverkande enheter som polisen, sjukvård, länsstyrelsen och MSB hos oss. Det gjorde att alla var välinformerade. Vi har fått positiv återkoppling efteråt att oavsett vem som intervjuades så förmedlades samma budskap, det ingav förtroende.

  • Vinden

– Inget vi kan påverka, men ändå en stor erfarenhet. Hur vindarna låg var extremt viktigt för hur insatsen utvecklades. Det möjliggjorde att hålla oss defensiva längre, vänta med att agera tills explosionsrisken var över.

  • Analysera, mobilisera, agera

– Det var åter vädret som gav oss tillåtelse att först analysera, sen mobilisera. Och sen agera när vi var redo.

  • VMA

–Stor okunskap, både från de som ska använda VMA och de som ska ta emot informationen. Inte ens på MSB är man överens om hur systemet ska användas. Här krävs krafttag, känns inte som det är fungerande system för 2000-talet. Vi har fått synpunkter på att vi inte borde använt VMA, men om vi inte skulle använda systemet den här gången, när ska vi då använda det? Vi gick ut med meddelande i radio under natten och använde signalen vid lunchtid när det var mycket folk på stan.

Relaterat