Nyhet

Kommunal varslar om strejk – brandmän vill delta

Kommunal varslar om strejk.

Totalt omfattas cirka 750 arbetsplatser – dock inga räddningstjänster.

- Vi är många som kämpat hårt och fortfarande kämpar. Vi vill vara med och strejka, säger brandmannen Marcus Aronsson.

Förhandlingarna mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona avbröts av Kommunal i fredags.

Om parterna inte kommer överens innan den 18 april klockan 07 läggs arbetet ner på ett stort antal arbetsplatser.

- En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men om inte SKR och Sobona väljer att hitta en lösning vid förhandlingsbordet har Kommunal inte något annat val än att agera, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, i ett uttalande på fackförbundets webbplats.

Kommunal kräver bland annat att dygnsviloreglerna måste förenklas, att besluten ska tas på lokal nivå.

- Sverige har nu gått med i Nato, en stor förändring som kommer ställa nya krav på svensk räddningstjänst. Vi har velat diskutera branschens förutsättningar med motparten för att stärka svensk beredskap i en orolig tid. I stället har de satt på sig skygglappar och vill inte se vilka långsiktiga lösningar som behövs för att trygga räddningstjänsten, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Dessutom vill fackförbundet se ordning och reda i lönesättningen, där lönesamtal ska dokumenteras och nya löner ska ut i tid.

Varslet innebär stridsåtgärder inom 132 kommuner, regioner och Sobonaföretag. Det innebär också mertids-, övertids- och nyanställningsblockad i ett antal kommuner.

Totalt omfattas drygt 5 000 medlemmar i Kommunal och cirka 750 arbetsplatser av strejken.

Berörda yrkesgrupper är bland andra köks- och måltidspersonal, vaktmästare, lokalvårdare, badhuspersonal, steriltekniker, tvätteripersonal och transportörer.

Däremot berörs inte räddningstjänsten. Om de blivit uttagna hade de fortfarande behövt åka på larm, däremot kunde andra arbetsuppgifter läggas ner.

Brandmannen Marcus Aronsson, som varit en av initiativtagarna till att Kommunal skulle driva frågan om arbetstiderna i avtalsrörelsen, säger att det råder viss besvikelse bland brandmännen att de inte varslats om strejk.

- Min generella uppfattning är att vi är redo och vill bidra. Det fackliga engagemanget är större än på många, många år och vi vill kanalisera vår kampvilja.

- Samtidigt är det viktigaste att det strejkas, inte vem som gör det. Vi backar upp strejken till hundra procent.