Nyhet

5G-nät för Rakel

Ett 5G-nät, statligt kontrollerat så kallat kärnnätet, har upphandlats för fortsatt utveckling av kommunikationssystemet Rakel.

Ericsson AB vann upphandlingen och beräknar börja genomföra arbetet under året. Kärnnätet är ett steg mot utvecklingen av nästa generations Rakelsystem, Rakel G2, och gör mobil datakommunikation möjlig.

– Med ett statligt kontrollerat kärnnät tar vi ytterligare ett kliv framåt i återbyggnaden av Sveriges totalförsvarsförmåga. Ett statligt kontrollerat kärnnät öppnar upp möjligheter att utveckla gränsöverskridande kommunikationslösningar med andra länder, säger Ronny Harpe, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem.

Sommaren 2021 påbörjades ett upphandlingsförfarande av kärnnät med drift och kundstöd. Ett halvår senare beslutade MSB att avbryta upphandlingen eftersom inga fullständiga anbud inkommit. Marknaden bedömdes sakna leveransförmåga.

Senare startades en ny upphandling, med inriktning att i ett första steg endast upphandla ett kärnnät. Och det uppdraget har nu gått till Ericsson.