”Den förberedde överlever”

– Vänta inte på styrning och dokument. Gå ut och gör praktiska saker. Ta initiativ. Malin Persson, militärrådgivare vid FN-högkvarteret i New York, poängterar vikten av förberedelse och att samarbeta med – alla.

– Och det är dags nu, för den förberedde överlever.

Under pandemin tog Malin Persson, då förbandschef på Skaraborgs flygflottilj, F7, initiativ till samarbete mellan civil och militär räddningstjänst.

Militärens flygplatsbrandmän var redo att rycka ut utanför sitt område. Det samövades med sjukvården för att kunna flyga ambulanser med vårdare och patienter i Herkulesplan. Tillsammans med omgivande kommuner bildades ett krisberedskapsråd.

– På vårt initiativ. För vi ville veta att det funkar med vård och omsorg så vi kan fortsätta vårt jobb. Det här blev starten på ett närmare samarbete än vi haft tidigare.

Malin Persson konstaterar att militären ska kunna stödja samhället under krisförhållanden, och civilsamhället kunna lära känna och stödja militären.

– Knyta starkare band mellan aktörer är otroligt bra förberedelser när det blir problem.

Erfarenheter från Ukraina ligger nära till hands. Alla blir involverade, men i olika utsträckning.

– I en stad kan man sitta på torget och dricka kaffe, i en annan sitter man i skyddsrum. Så kommer det se ut även i Sverige om vi hamnar i krig. I Ukraina har hela samhället blivit smärtsamt medvetet om vikten av att alla är engagerade, alla har lärt sig att klara sig själva och att samarbeta. Det är totalförsvar, och en viktig del av vad vi måste göra i Sverige.

När det flögs vapen från flottiljen till Ukraina utvecklades en hotbild mot F7 som har civila boende inne på området och i närheten av basen.

– Då måste man samarbeta. Vi kallade till oss kommunen om barnpassning och evakuering av boende i närheten. Vi hade ju en avsiktsförklaring för utvecklad samverkan av krisberedskap och planering av totalförsvaret. Och det arbete vi gjort innan betalade sig nu. Medborgarna i byarna runt omkring blev våra extra ögon och öron och rapporterade till oss om något var skumt.

Gräv där du står, vänta inte på att någon säger vad du ska göra, är Malin Perssons råd.

– Gör det här när varorna finns på hyllan, när det finns någon som har tid att lära ut. Förberedelserna måste göras nu. För sen är alla upptagna med att hantera nödläget, och då finns det heller inga varor. Allt blir så mycket svårare om man inte pratat om det innan.

Skapa rutiner för hur du kan agera snabbt och effektivt vid oförutsedda händelser, uppmanar hon.

– Arbeta på dina relationer. Relationer och åter relationer. Man kan inte alltid komma överens, men man kan komma fram till lösningar.

Och prata inte bara med de ni har möten med. Prata med företag, med lokalbefolkningen.

– Civilbefolkningen vill hjälpa till, ni kommer få mer stöd än ni kunde tro. Och det är dags nu. För den förberedde överlever.