Hantera befintlig prenumeration

Vill du ändra något gällande din prenumeration? Fyll i nuvarande uppgifter som vi har så att vi vet vilken prenumeration det gäller. Bocka sedan i de fält som motsvarar de ändringar du vill göra, fyll i de nya uppgifterna och skicka in.

Jag vill ändra följande uppgifter:

Publicerad: 10 maj 2022 klockan 12:56