Nyhet

Skadekostnader minskat med 80 procent

Skadekostnaderna har minskat rejält, försäkringspremierna likaså.

– Och framförallt har vi inga avbrott i verksamheten för att lokaler eller utrustning inte fungerar, säger Per Delin, säkerhetschef i Mölndal.

 Mölndal har jobbat hårt med att kärnverksamheten och säkerhetsarbetet ska gå hand i hand. Anställda, ner till dagmammor som driver verksamhet i hemmet, har utbildats i systematiskt säkerhetsarbete.
– Mottot för oss i kommunens säkerhetsgrupp är att vi ska bli efterfrågade och vara behövda. Att trycka ner säkerhetsarbete kan man glömma, säger Per Delin.

Delins siffror som berättar att Mölndal 2006 hade kostnader på 3 miljoner kronor för yttre skadegörelse – klotter, krossade rutor med mera. Förra året var kostnaderna nere i 600 000. En minskning med 80 procent.

– De totala skadekostnaderna låg för åtta år sedan på tio miljoner, och har minskat i ungefär samma omfattning.

Minskade skadekostnader har också minskat självrisken hos försäkringsbolaget från tio till fem basbelopp. Även där sparas miljoner.

Verksamheter kan dessutom genom aktivt säkerhetsarbete minska sin självrisk genom bidrag från kommunen centralt.

– Full självrisk är 100 000 kronor. De som gör ett bra arbete kan minska den med olika procentsatser och maximalt ner till 20 000.

Ekonomin är en god morot, men också minskade störningar. Ökad säkerhet behöver inte betyda att vardagen blir krångligare.

– Vi vill verka för både tillgänglighet och säkerhet.

Per Delin konstaterar att en nyckel är att politiker och kommunens högsta ledning är med på resan. Under säkerhetsgruppen, som Delin leder, finns säkerhetsombud på arbetsplatser.

Därtill har man försökt underlätta administrationen av säkerhetsarbetet.

Programmet där det systematiska brandskyddsarbetet sköts skickar ut påminnelser om kontroller inte är gjorda eller brister inte åtgärdade.

Kommunens system för incidentrapportering är enkelt att fylla i och kan med klick i en ruta skickas vidare som polisanmälan.

– Det underlättar också för polisen.

Mölndal har byggt upp en ny krisorganisation, med mottot att den ska vara flexibel, kreativ, robust och uthållig. Men framförallt anser Per Delin att vardagsrutinerna minskar risken för kris.

– Vi har tagit in lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser i verksamheten. Våra vardagsrutiner blir bredare och längre och då skjuter vi krishanteringen framför oss.