Reportage

Utvecklade system för fältinventering

Under skogsbranden sattes ett system upp för inventering av utplacerade resurser. Funktionen kom även att användas vid översvämningarna i Halland.

Tjänsten är ett samarbete mellan MSB, länsstyrelsens IT-funktion, Lantmäteriet och det amerikanska kartföretaget Esri. Systemet bygger på en applikation för fältinventering som kan installeras på surfplattor eller smartphones.

– Man kan ha en karta lokalt i surfplattan där man kan lägga in farbara vägar, var brandslangar, vattenpumpar, containrar och andra resurser finns. Kopplar man upp sig mot internet uppdateras informationen och kan ses av andra användare i till exempel en stab. Är man uppkopplad mot internet under arbetet sker uppdateringen i realtid, säger Magnus Levein, MSB.

Systemet användes även under översvämningarna i Halland någon vecka senare. Kommunen ville bland annat få en överblick av var det byggdes vallar.

– Genom GPS-positionering kunde jag gå på vallarna medan systemet automatiskt ritade var jag gick. Det är ännu på experimentstadiet, men vi hoppas kunna bygga upp en permanent förmåga för att kunna stötta vid liknande händelser i framtiden, berättar Magnus Levein.