Nyhet

Försvarsberedningen vill förändra MSB – verksamheter kan flyttas

Försvarsberedningen presenterade i går en delrapport i arbetet Kraftsamling.

Förslagen kan komma att innebära stora förändringar för MSB, även att verksamheter knoppas av från myndigheten.

Det är tid för handling var öppningsrubriken när delrapporten, som främst rörde det civila försvaret, presenterades.

– Vi anser det viktigt att det civila försvaret i närtid måste utveckla en högre samlad totalförsvarsförmåga. Uppbyggnad sker från låg nivå, så det gäller göra saker nu, sade försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark (m) på pressträffen. 

Grunden för dimensioneringen är höjd beredskap och krig.

– Det här måste genomsyra alla delar av samhället, hur vi kan bygga upp totalförsvaret med civilt försvar som en av komponenterna. Vi kan inte vänta och alla måste medverka. 

Ett förslag är att MSB omformas till en myndighet till stöd för regeringens samordning av det civila försvaret. 

Förslag på förändringar som presenterades var:

  • Ansvar för den nya sektorn för planering, ledningsförmåga och samordning inom det civila försvaret. 
  • Ansvar för att hålla samman arbetet med det nya ekonomiska försvaret (fungerande samhällsekonomi), för vilket det på sikt övervägs egen myndighet. 
  • Överföra uppgifter för psykologiskt försvar till Myndigheten för psykologiskt försvar. 
  • Överväga att flytta cybersäkerhet samt räddningstjänst och befolkningsskydd. 
  • Delar av samordningsuppgifterna bör i stället ingå i sektorers och civilområdens ansvar. 

Alla närvarande partirepresentanter konstaterade att de åtta riksdagspartierna var överens i de flesta frågorna. Men när det kom till just MSB hade Socialdemokraterna avvikande åsikt.

– Det vi inte är överens om är ingen detalj, det är en stor fråga. För mig handlar om tydligt ledarskap eller inte, sade Peter Hultqvist (s). 

Socialdemokraterna förespråkade en ordentlig förändring omgående, inte vänta med beslut om vilken verksamhet som ska ansvara för olika verksamheter. 

Partiet föreslår därför att det som nämns som överväganden blir verklighet, att cybersäkerhet, räddningstjänst och befolkningsskydd lämnar MSB.

(S) vill se en ny myndighet för skydd mot olyckor, befolkningsskydd, räddningstjänst och skydd för civilbefolkningen.

– Uppgiften har en särprägel som inte kan förenas med det nya samordnande och omformade MSB, sade Hultqvist.

Partiet vill också att en ny myndighet inrättas för ekonomiskt försvar, krigsviktiga företag, försörjningsberedskap och industriell försörjning.

Hans Wallmark poängterade att övriga partier förordat att man i nuläget fokuserar på innehåll, inte på form.

– Vi pekar ut ett antal områden där vi inte här och nu säger att de ska knoppas av, men att möjligheten finns.

Civilt försvar har i dag tio beredskapssektorer, Kraftsamling föreslår ytterligare fyra. Det är utrikeshandel; försörjning med industrivaror; arbetskraftsförsörjning; planering, ledningsförmåga och samordning

Försvarsberedningen tillsätts av försvarsministern och är regeringens forum för konsultationer med ledamöter från samtliga riksdagspartier. Beredningens rapporter avses ligga till grund för riksdagens femåriga försvarsbeslut, närmast 2026-2030.

Försvarsberedningens slutrapport av Kraftsamling ska lämnas 26 april, då kompletterad med förslag för militära försvaret och den samlade ekonomin för hela totalförsvaret.