Arkivet

Reagerar på missvisande mediebild

I medierapporteringen från skogsbranden kom mycket att handla om den nya insatsledningen som berömdes. Samtidigt – om inte direkt så indirekt – att det mesta gick snett under den tidigare insatsledningen.

– I media har det getts intrycket av att länsstyrelsen gick in och sa att här händer ingenting, det har vi reagerat på, säger Åke Broman, räddningschef för Mälardalens räddningstjänst i Västerås.


Längst gick tidningen Chef som skrev:


”Skogsbranden höll på att bli ett av Sveriges största ledarskapsfiaskon och — framför allt — en nationell katastrof. Men efter ett historiskt beslut tog Sveriges mest erfarna katastrofsamordnare över allt.”


– Man höjer en chef till skyarna, men med en rubrik som katastrofalt ledarskap sänker man samtidigt många. Det är klart man kan ha synpunkter på insatsen, men när man är mitt uppe i det kanske man har en annan bild, säger Åke Broman.


Ledarskapet cirkulerade inledningsvis mellan Sala och Mälardalen. Semestertider och underbemanning pressade organisationerna till det yttersta. Efter några dagar lånade man in räddningsledare från Stockholm. Till slut gick det inte längre.


– På måndagen när det stuckit sa jag till Göran att vi måste ta kontakt med Mats i Avesta också. Mitt förslag var dessutom att länsstyrelsen tar över. Vi bara jagade resurser, säger Åke Broman.


På måndagskvällen ringde Lars-Göran Uddholm och erbjöd sig att ställa upp.


– Jag blev självklart glad och rekommenderade länsstyrelsen att utse honom till räddningsledare. Han var förutom kompetent även neutral. Branden omfattade fyra kommuner och resurserna måste samordnas. Han hade med sig sina förtrogna medarbetare som gjorde ett jättejobb.


Branden startade i Surahammars kommun men gick snabbt över till Sala kommun. Även om samverkan fungerade ganska bra drevs släckningsarbetet efter överlämnandet i praktiken som två insatser.


– Jag säger inte att det hade stoppat branden, men tror det hade varit bättre med en gemensam ledning.


Det var ett antal saker som inte fungerade senare under insatsen, bland annat sambandsplaner och kommunikation.


– Till och med när vi är framme vid 8 augusti påtalar den operative chefen att ledningens order går inte ut till de markresurser som finns. Kunde fungerande Rakel ha förbättrat det? Det kändes inte bra att insatsledaren fick ta bilen in till Ramnäs för att sedan åka tillbaka och delge grupperna informationen.


Liksom flera efterlyser Åke Broman nationella stabsstyrkor.


– Det är inte rimligt att en länsstyrelse ska kunna hantera de här sakerna, de saknar resurser och kompetens. Vi har olycksscenarier som inte hänt än i Sverige men som kan hända och lokalt kan vi omöjligt vara förberedda på allting, det finns ingen som vill betala för en beredskap och kunskap som täcker allting. Här måste det tas ett samlat grepp på nationell nivå.


Han önskar sig också ökad gemenskap i länet.


– Förhoppningsvis får vi också nya regler för skogsmaskiner. Du får inte grilla, är det då rimligt att köra med maskin som sprutar gnistor när det är fnösktorrt, frågar sig Åke Broman.