Reportage

Stor minskning av barn- och fallolyckor

Barnolycksfallen har på sex-sju år minskat med runt 90 procent . Från att ha varit cirka 100 per år är de nere i tio om året.

Tandolyckor var vanligast, oftast i samband med cyklande, lek eller idrott. Åtgärden blev att idrottslärare och –ledare informerade om regler i samband med idrott. Kommunen säkerhetscertifierade en tjänsteman som ser över risker vid lekplatser och tar bort farliga inslag. Buskar med stora taggar har tagits bort från skolområden.

– Det gick fort att komma ner till tiotalet olyckor. Att minska antalet nu kräver större systematik, säger Michael Marklund.

Fallolyckorna bland äldre har totalt minskat med 75 procent. 50-60 procent försvann genom att ändra enkla rutiner.

– Många föll när de klev upp för att äta, det kopplades till biverkningar av medicinen de just fått. Rutinerna ändrades så att de nu äter först och får medicin sen, och antalet olyckor har minskat kraftigt.

Riktade insatser mot frekvent skadegörelse har sänkt skadekostnaderna rejält. 2005 var kostnaderna 2,9 miljoner kronor, 2007 hade de sjunkit till 142 000.

Tack var färre skador har kommunen kunnat förhandla ner försäkringspremierna. På några år har de minskat från tre miljoner till en miljon kronor om året. Självrisken har pressats ner från fem basbelopp (205 000) till två (82 000).

Källa: Staffanstorps kommun.